Sivas halayları ve ezgilerinin incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1991
Yazarlar
Kaya, Uğur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Türkiye'de oynanan halk oyunlarının, yöresel çeşitli isimleri vardır. Sözgelişi zeybek, bar, horon, halay... Sivas da bir halay bölgesidir, bugün yüzölçümü itibariyle Türkiye'nin ikinci büyük ili olan Sivas'ta ki oyun sayısı yüzden fazladır. Ancak günümüzde bun lardan 60 kadarı yaşamaktadır. Halaylar davul zurna eşliğinde, ciddi ve vakur bir eda ile, birlik ve beraberlik sembolize eder tarzda oynanır. Bazılarının türküleri vardır. Oyuncu sayısı 6-12 arasındadır. S
The folkdances in Turkey have some various local names. For example, zeybek, bar, horon, halay... Sivas is also a region of "halay". There are more dances than 100 in Sivas, which is the second city in- Turkey according to area. Yet only 60 of them has been surviving. The fülkdances are performed seriously and gravely, by drum and horn, in a way that 3ymobilizes unity. Some of thase folkdances have ballads. The number of the folkdancers is 5 to 12
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1991
Anahtar kelimeler
Müzik, Ezgi, Halay, Halk oyunları, Sivas, Türk halk müziği, Music, Melody, Anatolian folk dance, Folk dances, Sivas, Turkish folk music
Alıntı