E-iş Ve Türkiye’de Otomotiv Sektöründe E-iş Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dülger, İclal Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, internetin iş dünyasına getirdiği yeniliklerden ve bu yeniliklerin otomotiv sektöründeki uygulama alanlarından bahsedilmiştir. Öncelikle e-iş konusunda kavramsal temel oluşturabilmek için, elektronik iş çeşitlerinden ve elektronik iş çeşitleri kapsamında geliştirilen iş modellerinden bahsedilmiştir. Bu kapsamda, literatürde e-iş modellerine ilişkin ortaya atılan modeller incelenmiş ve e-iş çeşitleri kapsamında e-iş modelleri sınıflandırılmıştır. E-iş konusunda kavramsal temel oluşturulduktan sonra, modellerin otomotiv sektöründeki uygulama alanları tespit edilmiştir. Üretim, tedarik, müşteri taraflı modellerin yanı sıra otomotiv sektörüne özgü araç içi e-iş kavramından bahsedilmiş, dünyadaki uygulamalarına değilmiştir. Açıklayıcı araştırmayı takiben gerçekleştirilen, tanımlayıcı araştırmada Türkiye’de faaliyette bulunan otomotiv üreticilerinin e-iş uygulamaları konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar ortaya çıkarılmıştır. Böylece Türkiye’de otomotiv ürecilerinin e-iş konusunda bayi ve tedarikçi taraflı çeşitli uygulamaları olduğu ancak nihai müşteriye yönelik çalışmalar konusunda belirli bir seviyeye erişmediği görülmüştür.
In this study, the effects of Internet on the business environment and e-business applications in automotive sector are mentioned. In order to form a conceptual framework, electronic business types and electronic business models are mentioned. In this extention, the discussions about e-business models in literature are examined and the models are classified in the context of e-business types. Forming the conceptual framework, e-business applications in automotive sector are defined. Besides production, supply and customer side applications, information sensitive vehicle concept, which is specific to automotive sector, is mentioned. According to defining research, the applications of e-business in Turkish automotive sector are put forward. As a conclusion, it is found out that Turkish automotive manufacturers are using e-business applications in supplier and dealer relations but are still on the way of delevoping applications for end users.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
İnternet, B2B, B2C, B2V, B2E, E-İş, E-Ticaret, Otomotiv, Siparişe Göre Üretim, Internet, B2B, B2C, B2V, B2E, E-Business, E-Commerce, Automotive, Built-To-Order
Alıntı