Çözünür Ve İletken Polipirol Kopolimerleri Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kışkan, Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İletken polimerler, genellikle işlenebilme özellikleri zayıf olan, bu nedenle uygulamalar sırasında zorluklar çıkarabilen malzemelerdir. Bu çalışmanın amacı, bu tür polimerlerin işlenebilme özelliğini, onları çeşitli çözücüler içinde çözünür kılarak artırmaktır, aynı zamanda iletkenlik özelliklerini yeteri kadar korumaktır. Bu nedenle bazı pirol türevleri sentezlenmiştir ve bunlar pirolün kendisi ile çeşitli oranlarda kopolimerleştirilmiştir. Sentezlenen pirol türevleri şunlardır: N-metilol pirol, N-propilol pirol, 1-pirolilmetil octanoat, ve N-metil-1-pirolil toluen-p-sülfonat dır. Bu monomerler ile elde edilen polipirol kopolimerlerinin çözünürlük ve iletkenlik özellikleri incelenmiştir. N-metil-1-pirolil toluen-p-sülfonat ile elde edilen kopolimerler iyi sonuçlar vermiştir.
Generally, conducting polymers has got poor processibility. For this reason they can not easily be processed. In this research, the aim was to increase the processibility of these polymers, by obtaining soluble copolymers in various solvents. For this purpose, some pyrrole derivatives synthesized and they had copolymerized in different ratios with pyrrole itself. The pyrrole derivatives whichwere synthesized are: N-methylol pyrrole, N-propylol pyrrole, N-methyl -1-pyrrolyl toluene-p-sulphnate, and 1-pyrrolylmethyl octanoate. The copolymers which were obtained by means of these monomers were examined in the sense of conductivity and solubility. Copolymers derived from N-methyl -1-pyrrolyl toluene-p-sulphnate gave good results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Çözünür polipirol, iletken polimer, kopolimer, N-sübstitüe piroller, Conducting polymers, copolymers, soluble polypyrrole, N-substituted pyrroles
Alıntı