Mimarlıkta Sayısal Tasarım XV. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı

thumbnail.default.alt
Tarih
2021-06-28
Yazarlar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Türkiye Hesaplamalı Tasarım Araştırmaları ve Eğitimi Ağı
Özet
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilişim Anabilim Dalı Mimari Tasarımda Bilişim Programı, ve Türkiye Hesaplamalı Tasarım Araştırmaları ve Eğitimi Ağı tarafından düzenlenen Mimarlıkta Sayısal Tasarım 15. Ulusal Sempozyumu’nda (MSTAS 2021) Dayanıklı / Dirençli / Esnek Tasarım kapsamındaki ilkeler, stratejiler ve kavramın mimari tasarım hesaplaması üzerindeki izdüşümleri farklı açılardan ele alınmıştır. Bildiriler yedi başlık altında gruplandırılmıştır: (1) Sayısal Tasarım Süreci ve Yaratıcılık, (2) Sayısal Tasarım ve Mimarlık Eğitimi, (3) Sayısal Üretim Teknolojileri ve Adaptif Sistemler, (4) Sayısal Yöntemler ve Kültürel Miras, (5) Benzetim ve Değerlendirme, (6) Kent Modelleme ve Sosyo-ekolojiler, (7) Sanal, Artırılmış ve Karma Gerçeklik. 20 üniversiteden toplam 76 bildiri özeti sunulmuştur. Bilim Kurulu’nun değerlendirmesinden sonra 36 bildiri, Sempozyum’da sunulmak ve bildiri kitapçığında yayınlanmak üzere kabul edilmiştir
Açıklama
Anahtar kelimeler
Mimarlıkta sayısal tasarım, Dayanıklılık, Dirençlilik, Esneklik
Alıntı
Koleksiyonlar