Uzay Kafes Sistemler Ve Malzemeleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gülsün, Yeşim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, uzay kafes sistemler geniş bir açıdan ele alınmıştır. Sistemin genel tanımı, kullanım amaçları, sistemi oluşturan öğeler, sistem oluşum ilkeleri, yapı elemanlarının üretim teknolojisindeki gelişmeler ve sistemin sunduğu değişik mimari formlar üzerinde durulmuştur. Uzay kafes sistemlerin statik hesaplarında kullanılan matris-deplasman ve sonlu elemanlar yöntemleri teorik olarak açıklanmıştır. Oluşturulan mekanın ve taşıyıcı sistemin örtülmesinde kullanılan örtü malzemelerinin sınıflandırılması, açıklamalarıyla yer almaktadır. Sistemin ve örtü malzemelerinin maruz kaldığı etkenler ve bunlara karşı davranışları; uygulama prensipleri ve birleşim detayları teknik çizimleriyle açıklanmıştır. Uzay kafes sistemlerin çatı yüzeyi kuruluşları, çatı yüzeyinin bitişi ve çatıdan gün ışığı sağlanması çözümleri irdelenmiştir. Ayrıca bir yapının yaşaması için gereken elektrik, havalandırma, iklimlendirme, sıhhi tesisat ve yangın söndürme sistemlerinin strüktür ile ilişkisi detaylarıyla verilmiştir.
In this study, space frame structures are examined in details. The definition of systems, why they are used, elements of system, principles of system, developments in production technologies of system elements and different architectural forms of structural system will be looked into. Theoretical explanations of matrix-deplacement and finite element methods, which are commonly used methods in the structural analysis of space frame structures are also presented. The classification of the various materials used in space frame roof covering, the outside factors affecting the roof covering system which is used for the covering of space frame systems are explained. Also the components details of the covering are investigated according to materials. As well the setting up of the roof surface, procuring sunlight from the roof surface, and the relations between the installation system are discussed. The relations between the structure and the basic systems such as electrical and plumbing installations, and air conditioning systems necessary for the well-functionning of a building can affect the space frame structures are given in details.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Uzay Kafes Sistemler, Örtü Malzemeleri, Tesisat Sistemleri, Space Frame Structures, Roof Covering Materials, Installation Systems
Alıntı