Fonksiyonel Gıdalara Karşı Tutum Ve Meyve Ve Sebze Sularındaki Algısında Türk Ve Fransız Tüketiciler Arasındaki Kültürlerarası Farklılıklar

thumbnail.default.alt
Tarih
26.06.2009
Yazarlar
Dikici, Ayfer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, fonksiyonel gıdalar üzerindeki Türk ve Fransız tüketicilerinin algısı ve fonksiyonel meyve ve sebze suları tercihleri arasındaki benzer ve farklı yönler incelenmiştir. Sağlıklı beslenme bilincindeki artış ile birlikte fonksiyonel gıdalara olan talep tüm dünyada artış göstermektedir. Türk ve Fransız tüketiciler sağlıklı beslenme konusunda eşit derecede hassasiyet göstermektedir. Ancak; Türk tüketiciler doymuş yağlar konusunda daha fazla hassasiyet gösterirken, Fransız tüketiciler gıdalardaki şeker seviyesi konusunda daha fazla dikkat göstermektedir. Her iki tüketici grubu da gıda seçimlerinde lezzet odaklı bir yaklaşım göstermektedir. Diğer yandan, Türk tüketiciler fonksiyonel gıdalara karşı daha pozitif bir tutum içindeyken, Fransız tüketiciler daha şüphecidir. Bunun yanında, Türk tüketiciler fonksiyonel gıdaları satın almaya daha yatkındır. Türk tüketiciler meyve suyunda vişne, nar ve üzümü tercih ederken, Fransız tüketicilerin temel olarak tercihi üzüm, frambuaz ve Frenk üzümü yönündedir. Türk panelistler fesleğen, limon ve salatalığa ek olarak domates ve havucu tercih etmiştir. Diğer yandan, domates, fesleğen ve havuç Fransız panelistler tarafından en çok tercih edilmiştir.
In this study, similarities and differences of Turkish and French consumers’ perception on functional foods and their preference about functional fruit and vegetable juices have been investigated. By the increasing the awareness of healthy diet, the demand of functional foods shows an increasing trend in the world. Turkish and French consumers have the same sensitivity about the healthy diet. However, Turkish consumers are more sensitive about the saturated fat level, French consumer are more aware on sugar level in foods. Both of these consumers groups are taste-oriented in their food choice. On the other hand, Turkish consumers have more positive attitudes towards to functional foods while French consumers are more sceptical. Besides, Turkish consumers also have more tendecy to buy the functional foods. While Turkish consumers prefer sourcherry, pommegranate and grape in the fruit juices, French consumers mainly prefer grape, raspberry and blackcurrant. Turkish panelists prefer tomato and carrot as major vegetables in juice in addition to basil, lemon and cucumber. On the other hand, tomato, basil and carrot are the vegetables most preferred by French panelists.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Fonksiyonel gıdalar, Tüketici algısı, Türk ve Fransız tüketiciler, Meyve ve sebze suyu, Functional foods, Consumer perception, Turkish and French consumers, Fruit and vegetable juice
Alıntı