Tarihi kentte koruma ve turizm etkileşimi ve kaya köy örneği

dc.contributor.advisor Zeren, Nuran
dc.contributor.author Kükrer, Şule
dc.contributor.authorID 19398
dc.contributor.department Şehir ve Bölge Planlama
dc.date.accessioned 2023-02-24T10:56:39Z
dc.date.available 2023-02-24T10:56:39Z
dc.date.issued 1991
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991
dc.description.abstract Eski kent dokusunun ekonomik bir işlerlik getirilerek korunması gereksinimi sonucunda benimsenen turizm işlevi ile koruma etkileşiminin incelendiği bu çalışmanın amacı, hedeflenenler,kapsam ve yöntem ortaya konulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde ise turizm tanımları, turistik çekicilik ve bir turistik ürün olması açısından "tarihi kent" incelenmiştir-. Tarihi kent ve turizm etkileşiminin incelendiği üçüncü bölümde "tarihi kent", "turistik kent" ve her iki işlevin çakışması sonucu ortaya çıkan "turistik tarihi kent" kav - ramı ve sınıflandırılması yer almaktadır. Turizm ve tarihi kent etkileşiminin ortaya çıkardığı tarihi kent ve doğal çevre açısından olumlu ve olumsuz sonuçların incelendiği dördüncü bölümde planlamanın turizmden korunmanın tek yolu olduğu vurgulanmış ve planlı bir turizm ve koruma gelişimi ile turizm pazarında yer alan turistik -tarihi kent örnekleri incelenmiştir. Birincil derece turistik çekiciliğe sahip olan tarihi kaynakların ve kentlerin turizm planlama kararlarında ki yeri beşinci bölümde incelenmiş ve Türkiye gelişim planlarında birincil derece turistik çekiciliklere verilen yer ve koruma yaklaşımları ele alınmıştır. Çalışmanın altıncı bölümünde ise bir yöntem uygulamasıyla saptanan yöresel turist profili ve önerilen turizm ve koruma modeli ele alınmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Tourism is a result of necessity which is occuring from negative impacts of modernized life such as traffic congestion,spund pollution, crav/Ss and hard working hours. Tourism indûstry is based on cultural and natural resources which are not produced by itself but just used for attracting tourists and supplying its own goodssuch as accommodation, cathering facilities, entertainment and sö foarth. The- aim of this study is to emphasize the importance of historical and cultural factors in tourism market and claiminğ - that there needs to be protection from tourism. for'. the historical values. As an addition to thie aims of the study, to prevent the exploition of historic cities in tourism marketwithout losing ali its existing cha'racteristics. * The goal of the study is to show the interaction of the tourism and conservation in historic cities and determine the negative and positive impacts of tourism on the historic cities, and to emphasize "the importance of integrated tourism and conservation planning" is accepted as öne of the goals. To show tourism planning and conservation approaches in famous historic cities which are related the Kaya Köy case is öne of the main processesof the study. Beside ş,to show case study examples attaching the tourism potential of Kaya Köy by guestionnaires is the other process which is followed during the study to find if tourism function and its users are convenient for Kaya Köy ör not. The context of this study is based on mainly two parts. The first part includes chapter 1,2,3,4. and 5 which is generally investigating the interaction of tourism and conservation in historic cities. The second part of the study contains the sixth chapter and includes a case study. which is investigating a historical site according to its conservation and convenient tourism model. The study is summarized below: First Chapter is an introduction. it includes the purpose, context and process of the study, which has been already xiii ÖZET Eski kent dokusunun ekonomik bir işlerlik getirilerek ko¬ runması gereksinimi sonucunda benimsenen turizm işlevi ile koruma etkileşiminin incelendiği bu çalışmanın amacı, hedeflenenler,kapsam ve yöntem ortaya konulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde ise turizm tanımları, turistik çekicilik ve bir turistik ürün olması açısından "tarihi kent" incelenmiştir-. Tarihi kent ve turizm etkileşiminin incelendiği üçüncü bö¬ lümde "tarihi kent", "turistik kent" ve her iki işlevin çakışması sonucu ortaya çıkan "turistik tarihi kent" kav - ramı ve sınıflandırılması yer almaktadır. Turizm ve tarihi kent etkileşiminin ortaya çıkardığı tari¬ hi kent ve doğal çevre açısından olumlu ve olumsuz sonuç - ların incelendiği dördüncü bölümde planlamanın turizmden korunmanın tek yolu olduğu vurgulanmış ve planlı bir tu - rizm ve koruma gelişimi ile turizm pazarında yer alan tu¬ ristik -tarihi kent örnekleri incelenmiştir. Birincil derece turistik çekiciliğe sahip olan tarihi kay¬ nakların ve kentlerin turizm planlama kararlarında ki yeri beşinci bölümde incelenmiş ve Türkiye gelişim planlarında birincil derece turistik çekiciliklere verilen yer ve ko¬ ruma yaklaşımları ele alınmıştır. Çalışmanın altıncı bölümünde ise bir yöntem uygulamasıyla saptanan yöresel turist profili ve önerilen turizm ve koruma modeli ele alınmıştır. xii INTERACTION OF CONSERVATION AND TOURISM İN HISTORIC CITY AND A CASE STUDY OF KAYA KÖY SUMMARY Tourism is a result of necessity which is occuring from negative impacts of modernized life such as traffic congestion,spund pollution, crav/Ss and hard working hours. Tourism indûstry is based on cultural and natural resources which are not produced by itself but just used for attracting tourists and supplying its own goodssuch as accommodation, cathering facilities, entertainment and sö foarth. The- aim of this study is to emphasize the importance of historical and cultural factors in tourism market and claiminğ - that there needs to be protection from tourism. for'. the historical values. As an addition to thie aims of the study, to prevent the exploition of historic cities in tourism marketwithout losing ali its existing cha'racteristics. * The goal of the study is to show the interaction of the tourism and conservation in historic cities and determine the negative and positive impacts of tourism on the historic cities, and to emphasize "the importance of integrated tourism and conservation planning" is accepted as öne of the goals. To show tourism planning and conservation approaches in famous historic cities which are related the Kaya Köy case is öne of the main processesof the study. Beside ş,to show case study examples attaching the tourism potential of Kaya Köy by guestionnaires is the other process which is followed during the study to find if tourism function and its users are convenient for Kaya Köy ör not. The context of this study is based on mainly two parts. The first part includes chapter 1,2,3,4. and 5 which is generally investigating the interaction of tourism and conservation in historic cities. The second part of the study contains the sixth chapter and includes a case study. which is investigating a historical site according to its conservation and convenient tourism model. The study is summarized below: First Chapter is an introduction. it includes the purpose, context and process of the study, which has been already xiii ÖZET Eski kent dokusunun ekonomik bir işlerlik getirilerek ko¬ runması gereksinimi sonucunda benimsenen turizm işlevi ile koruma etkileşiminin incelendiği bu çalışmanın amacı, hedeflenenler,kapsam ve yöntem ortaya konulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde ise turizm tanımları, turistik çekicilik ve bir turistik ürün olması açısından "tarihi kent" incelenmiştir-. Tarihi kent ve turizm etkileşiminin incelendiği üçüncü bö¬ lümde "tarihi kent", "turistik kent" ve her iki işlevin çakışması sonucu ortaya çıkan "turistik tarihi kent" kav - ramı ve sınıflandırılması yer almaktadır. Turizm ve tarihi kent etkileşiminin ortaya çıkardığı tari¬ hi kent ve doğal çevre açısından olumlu ve olumsuz sonuç - ların incelendiği dördüncü bölümde planlamanın turizmden korunmanın tek yolu olduğu vurgulanmış ve planlı bir tu - rizm ve koruma gelişimi ile turizm pazarında yer alan tu¬ ristik -tarihi kent örnekleri incelenmiştir. Birincil derece turistik çekiciliğe sahip olan tarihi kay¬ nakların ve kentlerin turizm planlama kararlarında ki yeri beşinci bölümde incelenmiş ve Türkiye gelişim planlarında birincil derece turistik çekiciliklere verilen yer ve ko¬ ruma yaklaşımları ele alınmıştır. Çalışmanın altıncı bölümünde ise bir yöntem uygulamasıyla saptanan yöresel turist profili ve önerilen turizm ve koruma modeli ele alınmıştır. xii INTERACTION OF CONSERVATION AND TOURISM İN HISTORIC CITY AND A CASE STUDY OF KAYA KÖY SUMMARY Tourism is a result of necessity which is occuring from negative impacts of modernized life such as traffic congestion,spund pollution, crav/Ss and hard working hours. Tourism indûstry is based on cultural and natural resources which are not produced by itself but just used for attracting tourists and supplying its own goodssuch as accommodation, cathering facilities, entertainment and sö foarth. The- aim of this study is to emphasize the importance of historical and cultural factors in tourism market and claiminğ - that there needs to be protection from tourism. for'. the historical values. As an addition to thie aims of the study, to prevent the exploition of historic cities in tourism marketwithout losing ali its existing cha'racteristics. * The goal of the study is to show the interaction of the tourism and conservation in historic cities and determine the negative and positive impacts of tourism on the historic cities, and to emphasize "the importance of integrated tourism and conservation planning" is accepted as öne of the goals. To show tourism planning and conservation approaches in famous historic cities which are related the Kaya Köy case is öne of the main processesof the study. Beside ş,to show case study examples attaching the tourism potential of Kaya Köy by guestionnaires is the other process which is followed during the study to find if tourism function and its users are convenient for Kaya Köy ör not. The context of this study is based on mainly two parts. The first part includes chapter 1,2,3,4. and 5 which is generally investigating the interaction of tourism and conservation in historic cities. The second part of the study contains the sixth chapter and includes a case study. which is investigating a historical site according to its conservation and convenient tourism model. The study is summarized below: First Chapter is an introduction. it includes the purpose, context and process of the study, which has been already xiii ÖZET Eski kent dokusunun ekonomik bir işlerlik getirilerek ko¬ runması gereksinimi sonucunda benimsenen turizm işlevi ile koruma etkileşiminin incelendiği bu çalışmanın amacı, hedeflenenler,kapsam ve yöntem ortaya konulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde ise turizm tanımları, turistik çekicilik ve bir turistik ürün olması açısından "tarihi kent" incelenmiştir-. Tarihi kent ve turizm etkileşiminin incelendiği üçüncü bö¬ lümde "tarihi kent", "turistik kent" ve her iki işlevin çakışması sonucu ortaya çıkan "turistik tarihi kent" kav - ramı ve sınıflandırılması yer almaktadır. Turizm ve tarihi kent etkileşiminin ortaya çıkardığı tari¬ hi kent ve doğal çevre açısından olumlu ve olumsuz sonuç - ların incelendiği dördüncü bölümde planlamanın turizmden korunmanın tek yolu olduğu vurgulanmış ve planlı bir tu - rizm ve koruma gelişimi ile turizm pazarında yer alan tu¬ ristik -tarihi kent örnekleri incelenmiştir. Birincil derece turistik çekiciliğe sahip olan tarihi kay¬ nakların ve kentlerin turizm planlama kararlarında ki yeri beşinci bölümde incelenmiş ve Türkiye gelişim planlarında birincil derece turistik çekiciliklere verilen yer ve ko¬ ruma yaklaşımları ele alınmıştır. Çalışmanın altıncı bölümünde ise bir yöntem uygulamasıyla saptanan yöresel turist profili ve önerilen turizm ve koruma modeli ele alınmıştır. xii INTERACTION OF CONSERVATION AND TOURISM İN HISTORIC CITY AND A CASE STUDY OF KAYA KÖY SUMMARY Tourism is a result of necessity which is occuring from negative impacts of modernized life such as traffic congestion,spund pollution, crav/Ss and hard working hours. Tourism indûstry is based on cultural and natural resources which are not produced by itself but just used for attracting tourists and supplying its own goodssuch as accommodation, cathering facilities, entertainment and sö foarth. The- aim of this study is to emphasize the importance of historical and cultural factors in tourism market and claiminğ - that there needs to be protection from tourism. for'. the historical values. As an addition to thie aims of the study, to prevent the exploition of historic cities in tourism marketwithout losing ali its existing cha'racteristics. * The goal of the study is to show the interaction of the tourism and conservation in historic cities and determine the negative and positive impacts of tourism on the historic cities, and to emphasize "the importance of integrated tourism and conservation planning" is accepted as öne of the goals. To show tourism planning and conservation approaches in famous historic cities which are related the Kaya Köy case is öne of the main processesof the study. Beside ş,to show case study examples attaching the tourism potential of Kaya Köy by guestionnaires is the other process which is followed during the study to find if tourism function and its users are convenient for Kaya Köy ör not. The context of this study is based on mainly two parts. The first part includes chapter 1,2,3,4. and 5 which is generally investigating the interaction of tourism and conservation in historic cities. The second part of the study contains the sixth chapter and includes a case study. which is investigating a historical site according to its conservation and convenient tourism model. The study is summarized below: First Chapter is an introduction. it includes the purpose, context and process of the study, which has been already xiii ÖZET Eski kent dokusunun ekonomik bir işlerlik getirilerek ko¬ runması gereksinimi sonucunda benimsenen turizm işlevi ile koruma etkileşiminin incelendiği bu çalışmanın amacı, hedeflenenler,kapsam ve yöntem ortaya konulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde ise turizm tanımları, turistik çekicilik ve bir turistik ürün olması açısından "tarihi kent" incelenmiştir-. Tarihi kent ve turizm etkileşiminin incelendiği üçüncü bö¬ lümde "tarihi kent", "turistik kent" ve her iki işlevin çakışması sonucu ortaya çıkan "turistik tarihi kent" kav - ramı ve sınıflandırılması yer almaktadır. Turizm ve tarihi kent etkileşiminin ortaya çıkardığı tari¬ hi kent ve doğal çevre açısından olumlu ve olumsuz sonuç - ların incelendiği dördüncü bölümde planlamanın turizmden korunmanın tek yolu olduğu vurgulanmış ve planlı bir tu - rizm ve koruma gelişimi ile turizm pazarında yer alan tu¬ ristik -tarihi kent örnekleri incelenmiştir. Birincil derece turistik çekiciliğe sahip olan tarihi kay¬ nakların ve kentlerin turizm planlama kararlarında ki yeri beşinci bölümde incelenmiş ve Türkiye gelişim planlarında birincil derece turistik çekiciliklere verilen yer ve ko¬ ruma yaklaşımları ele alınmıştır. Çalışmanın altıncı bölümünde ise bir yöntem uygulamasıyla saptanan yöresel turist profili ve önerilen turizm ve koruma modeli ele alınmıştır. xii attractive some animations must be arranged, to make people feel the history. "C region" is proposed as accommodation of pensions. The local people should manage this region by establishing a cooperative and these people should be supported by government and by international conservation authorities. "D region" is proposed to protect its current situation by using cleaning and maintanence methods. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/21868
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject koruma planları tr_TR
dc.subject muğla-fethiye-kaya köy tr_TR
dc.subject tarihi kent dokusu tr_TR
dc.subject turizm tr_TR
dc.subject conservation plans en_US
dc.subject Mugla-Fethiye-Kaya köy en_US
dc.subject historical urban tissue en_US
dc.subject tourism en_US
dc.title Tarihi kentte koruma ve turizm etkileşimi ve kaya köy örneği tr_TR
dc.title.alternative Interaction of conservation and tourism in historic city and a case study of Kaya köy en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
19398.pdf
Boyut:
15.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama