Deprem Etkisi Altında Betonarme Yapıların Hasar İndislerinin Doğrusal Olmayan Çözümleme İle Karşılaştırmalı İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Nur, Ceyda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, güçlendirme öncesi ve sonrasında betonarme perdeli-çerçeveli yapıların farklı dayanım ve rijitlik özelliklerini doğrusal olmayan davranışla inceleyen ve yıkıcı depremler etkisinde oluşabilecek hasarın mertebesini tanımlayan bir hasar parametresini verecek bir model tanımlanmıştır. Ayrıca 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi sonrasında Yalova bölgesinde güçlendirilmiş 11 adet betonarme perde-çerçeveli taşıyıcı sistemden oluşan bina güçlendirme öncesi ve sonrası gerek ampirik esaslı depreme dayanıklılık indeksleri (SBG), gerekse dinamik analiz sonuçlarına dayalı indisler bakımından incelenmiştir. Örnek olarak, güçlendirme öncesi ve sonrası özellikleri tanımlanmış 6 katlı betonarme bir bina detaylı olarak incelenmiş, bu indislerin doğrusal olmayan dinamik analiz sonuçlarıyla da tutarlı olduğu görülmüştür.
In this study, 11 R-C building structures which were damaged during August 17, 1999 Kocaeli Earthquake and strengthened afterwards are investigated by the empirical SBG index developed by AIJ. Considering the variation of concrete quality and thus redefining the coefficients, a variation from 0.07 to 0.22 is determined for the SBG index before strengthening and 0.56~2.18 after strengthening. From the ensemble two buildings are selected for non-linear dynamic analysis. Ductility demands, variation of base shear versus top storey displacement and formation of plastic hinges are investigated under different acceleration-time histories recorded during the Kocaeli Earthquake.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Plastik mafsal, süneklik, deprem, Plastic Hinges, Ductility, Earthquake
Alıntı