Türkiye Akım Değişkenlerinin Hidrolojik Homojen Bölgelerinin Tayini

dc.contributor.advisor Kahya, Ercan tr_TR
dc.contributor.author Şen, Olgay tr_TR
dc.contributor.authorID 404810 tr_TR
dc.contributor.department Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Hydraulics and Water Resources Engineerin en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-01 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-15T13:41:30Z
dc.date.available 2015-07-15T13:41:30Z
dc.date.issued 2011-07-05 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, iklim çalışmalarında yaygın olarak kullanılan hiyerarşik küme analizi yöntemleriyle, Türkiye günlük akım verilerinin sınıflandırılması ve farklı yüzdelik sıra değerlerine karşılık gelen yüksek ve düşük akım değişkenlerinin her biri için hidrolojik homojen bölgeler elde edilmesidir. Türkiye genelinde 83 adet akım gözlem istasyonundan (AGİ) elde edilen 28 yıllık günlük akım verileri, yüksek ve düşük akım yüzdelik sıra değerlerine ayrılarak her bir sıra değerine karşılık gelen veri takımları ayrı ayrı analiz edilmiştir. Tüm veri takımları standartlaştırılarak hiyerarşik küme analizi yöntemleri ile 45 farklı kombinasyon uygulanmış ve elde edilen homojen bölge sayısı sonuçlarının doğrulanabilmesi için, veri setlerine çeşitli istatistik testler de uygulanmıştır. Elde edilen sonuçların tutarlılığının testi için, 83 istasyonluk veri seti 2’ye bölünüp, elde edilen yeni veri setleri de kendi içinde yüzdelik sıra değerlerine ayrılmış ve her birine yeniden hiyerarşik küme analizi metotları uygulanmıştır. Sonuç olarak, daha önce elde edilen kümeleme çözümlemelerinin tutarlı olduğu görülmüştür. Böylece her bir akım değişkeni için homojen bölge sayısı kesinleştirilmiş ve haritalar üzerinde gösterilmiştir. Çalışma sonucunda küme sayısının 5 ila 7 arasında olduğu ve kullanılan kombinasyonlardan “Öklid-Ward” eşleşmesinin daha iyi sonuç verdiği bulunmuştur. Elde edilen homojen bölge sayıları, Türkiye’nin bilinen iklim bölge sayısı ile uyum göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, we aimed to classify daily streamflow data over Turkey and obtain hydrologicaly homogeneous regions for different streamflow percentiles by using hierarchical cluster analysis which is used in climatological studies frequently. 28 years period data from 83 stations over Turkey were separated to high and low streamflow percentiles and every data set was analyzed separately. All of data sets were analyzed by different 45 combinations of hierarchical cluster analysis methods after standardized. Also various statistics tests were applied to data sets to verify number of homogeneous regions. Except for results of statistics tests, whole data set was separated to two different data sets. Also new data sets were separated to percentiles and analyzed by hierarchical cluster analysis methods to determine number of homogeneous region. Consequently, we compared solutions of clustering schemes from all data sets with each other and found consistency in the individual results. Our results showed that the most convenient methodological combination was “Euclidean-Ward” and number of cluster was 5 to 7. We presented our final analysis results in a map fashion showing cluster patterns over Turkey. It is important to note that the number of homogeneous regions specified here were consistent with that of climate regions in Turkey. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7961
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject küme analizi tr_TR
dc.subject akım değişkenleri tr_TR
dc.subject homojen bölge tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject cluster analysis en_US
dc.subject flow variables en_US
dc.subject homogeneous region en_US
dc.subject Turkey en_US
dc.title Türkiye Akım Değişkenlerinin Hidrolojik Homojen Bölgelerinin Tayini tr_TR
dc.title.alternative Identification Of Hydrologicaly Homogeneous Regions Of Turkish Flow Variables en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11741.pdf
Boyut:
6.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama