Seçilmiş Ülkelerde Dış Ticaretin Faktör Yoğunlukları Üzerindeki Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009
Yazarlar
Esen, Ercüment
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu tez çalışmasında, üretim sürecinde ithal girdi kullanımı dahil edilerek, dış ticaretin sektörel emek yoğunlukları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Hesaplamalar Reidel (1975) tarafından önerilen yönteme göre yapılmış; önce yurtiçi nihai ve ara girdi üretimi için gerekli emek miktarları, ardından bir birim üretimde ihtiyaç duyulan ithal girdi talebini karşılamaya yönelik dövizin kazanılması için gerekli emek miktarı hesaplanmıştır. Bunlara ek olarak, gerçekleştirilen bir birimlik ihracat artışının, tıpkı bir çarpan etkisi yaratarak, üretimin her aşamasında yeni ithal talebi ve buna bağlı olarak döviz gereksinimi yaratacağı da göz önüne alınarak bu durum hesaplamalara dahil edilmiştir.
In this thesis study effects of foreign trade, including imported input to the production process, on sector based labor intensities are analysed. Calculations follow the method set out by Reidel (1975); primarily amount of labor required for domestic final and intermediate goods and then labor required to earn the foreign exchange necessary to cover the imported inputs required for marginal production have been calculated. Additionally, keeping in mind that marginal increase in exports will, similar to a multiplier effect, would create new import demand and thus foreign exchange requirements, this condition has been included in the calculations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
Anahtar kelimeler
Girdi-çıktı analizi, Uluslararası ticaret, Input-output analysis, International trade
Alıntı