Haliç Tarama Çamuru-çimento-köpük Karışımının Hafif Dolgu Malzemesi Olarak Geoteknik Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Horoz, Çağlar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada başlangıçta, Haliç tarama çamurunun endeks özellikleri araştırılmıştır. Daha sonra Haliç tarama çamurundan faydalanmak ve konvansiyonel dolgu malzemelerine yeni bir alternatif getirmek için, Haliç tarama çamuru-çimento-köpük karışımı hafif dolgu malzemesi olarak geliştirilmiştir. Homojen karışım elde etmek için laboratuarda birçok karışım oranı deneyi düzenlenmiştir. Bu karışımlar üzerine serbest basınç ve CBR deneyleri uygulsnmıştır. Serbest basınç ve CBR deneylerinden elde edilen sonuçlar, Haliç tarama çamuru-çimento-köpük karışımlarının dolgu malzemesi olarak yeterli dayanım ve dayanıklılığa sahip olduğunu göstermiştir. CBR deneyleri göstermiştir ki, Haliç tarama çamuru-çimento-köpük karışımı temel altı malzemesi olarak yeterli taşıma gücüne sahiptir. Karışımın yoğunluğu ve dayanımı, kullanılan hava sürükleyici katkı maddesinin ve çimentonun miktarının değiştirilmesiyle ayarlanabilir.
In this study initially, index properties of Haliç dredging material were researched, afterwards; in order to utilize Haliç dredging material and to bring a new alternative to conventional fill materials, Haliç dredging material-cement-foam mixture has been developed as a lightweight fill material. A lot of mix proportion tests were conducted in the laboratory to produce a homogeneous mixture. Unconfined compression test and CBR test were performed on these homogeneous mixtures. The results obtained from unconfined compression and CBR tests showed that Haliç dredging material-cement-foam mixtures have enough strength and durability for using as a fill material. CBR tests showed that Haliç dredging material-cement-foam mixture has enough bearing capacity to be used as a subbase material. The density and strength of the mixture can be adjusted by varying the quantity of the foam and cement used.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Haliç tarama çamuru-çimento-köpük karışımı, hafif dolgu malzemesi, geoteknik özellikler, haliç dredging material-cement-foam mixture, lightweight filling material, geotechnical properties
Alıntı