Yıkanmayı Önleyici Katkıların Su Altı Betonu Özelliklerine Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kandemir, Göktürk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, su altı betonlamasının farklı karışımlarının, çeşitli deneysel yöntemler ile betonun taze ve sertleşmiş haldeki özelliklerinin araştırıldığı bir çalışmanın sonuçlarını göstermektedir. Bu amaçla, polietilen ve farklı özellikteki selüloz esaslı yıkanmayı önleyici katkılar su altı betonunun yıkanmasını önlemek amacıyla karışıma ilave edilmiş, ayrıca silis dumanı ve uçucu kül gibi mineral katkılar karışıma ikameli olarak ilave edilerek, mineral katkıların su altı betonunun taze ve sertleşmiş haldeki özelliklerine olan etkileri araştırılmaya çalışılmıştır. Sonuçlar üretilen kontrol betonları ile kıyaslanarak yorumlar yapılmıştır. Sonuç olarak; yıkanmayı önleyici katkıların betonun su ihtiyacını arttırdıkları, su/çimento oranı artan betonun dayanımının düştüğü görülmüştür. Mineral katkıların inceliklerinin fazla olması sebebiyle betonun yıkanmasını arttırdığı, betonun sertleşmiş haldeki özelliklerine de belirgin bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Selüloz esaslı yıkanmayı önleyici katkıların, polietilen esaslı katkılara oranla su altı betonlaması için daha etkili oldukları görülmüştür.
This study shows the different mixtures of underwater concrete’s results, got by searching the properties of concrete as fresh and hardened form with various experimental methods.With this aim, polyethylene and cellulose based anti washout admixtures in different characteristics, are added to the mixture to prevent washout of underwater, also mineral admixtures like silica vapour and volatile ash are added to the mixture in order, so the effects of mineral admixtures to the properties of fresh and hardened form of underwater concrete are explored. The results are discussed by comparing with the produced control concretes. As a result, it is found out that anti washout admixtures increase the necessity of water in concrete, increasing water/cement ratio decreases the concrete resistance. Because of the too many niceties of mineral admixtures, concrete washouts are increased, also it is observed that it has no clear effect on properties of hardened form of concrete. It is observed that cellulose based anti washout admixtures are more effective on underwater concreting than polyethylene based admixtures.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Yıkanmayı Önleyici Katkılar, Viskozite düzenleyici katkılar, Su altı Betonu, Hiper akışkanlaştırıcı katkılar, Mineral katkılar, Anti washout admixtures, Viskosity arranging admixtures, Underwater Concrete, Hiper plasticizer admixtures, Mineral admixtures
Alıntı