Çok Katlı Çelik Bir Binanın İstanbul Yüksek Binalar Deprem Yönetmeliği’ne Ve Aısc 360.10’a Göre Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-07-04
Yazarlar
Serttaş, Tuğba
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Geçmişten günümüze birçok bina çok katlı olarak tasarlanmıştır. Özellikle son dönemlerde iş merkezleri, konutlar ve oteller çok katlı olarak tasarlanmaktadır. Binalardaki kat sayısı arttıkça yükseklik ve kütle artışına bağlı olarak deprem ve rüzgâr etkileri yapıyı daha da zorlamaktadır ve yapıda daha farklı etkiler oluşturmaktadır. Bu aşamada ekonomik ve güvenli yapılar yapmak için titiz bir çalışma ile birlikte çok katlı yapıların tasarım kriterlerinin de iyi biliniyor olması gerekmektedir. Bu proje kapsamında Maslak mevkiinde yapılacağı varsayılan 35 katlı konut tipi yapı tasarlanmıştır. Yapı elemanları seçilirken kiriş ve çapraz elemanlarında Histar kalitesinde Arcelormittal profilleri tercih edilmiştir. Kolon profilleri ise hac şeklinde yapma profillerden oluşturulmuştur. Binanın analizinde İstanbul Yüksek Binalar Deprem Yönetmeliği ve İstanbul Yüksek Binalar Rüzgâr Yönetmeliği’nden faydalanılmıştır. Ayrıca deprem hesabı için ve yük kombinasyon durumu için AISC yönetmelik esasları dikkate alınmıştır. Süneklik düzeyi normal kabul edilen bu sistem Sap2000 programı ile analiz edilip, hesap sonuçları AISC esaslarına göre manuel olarak hesaplanan değerler ile karşılaştırılıp doğruluğu kontrol edilmiştir. Döşeme sistemi olarak kompozit çalışan döşeme sistemi seçilmiştir.
Throughout history, first of all people tried to get survive later that try to get the lead a good life, that is why structures were built. In addition to this, according to the values of social life, pyramids, towers and minarets are made as a landmarks. There is a lot highrise building design from past to now. Especially in recent years business centers, residences and hotels are designed as highrise type. As the number of floors in the building getting higher ,the building getting force by earthquake and wind effects and then those are made different impacts on the system. At this stage, economical and secure structures need more hardworking and require quite known on duty. In addition to this; hard to make economic and secure structures should be very well known design criteria.  High-rise buildings, underground and basement curtains, excluding all high lateral stiffness of the frame that surrounds the building, at least sixty feet lower than the height of the building at ground level. In this project, a 35-story steel building was calculated. The structural model is to create a computer model with 35 floor highrise type with 4 m floor height and has total 140m height also the building located default in Istanbul.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Çelik, Çok Katlı, Yüksek Bina, Steel, High Rise, Aisc 360.10, Multy Story
Alıntı