Elastik Zeminle Etkileşen ve Temeli Gömülü Olmayan TSD Sistemlerde Dayanım Azaltma Faktörlerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Öğüt, Oğuz Can
Gündüz, A. Necmettin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada temeli gömülü olmayan İdeal elasto-plastik TSD dinamik sistemlerin dayanım azaltma faktörlerini mesnettik eden elastik-yarı sonsuz zeminle etkileşiminin nasıl değiştirdiği incelenmiştir. Söz konusu dayanım azaltma faktörlerinin geometrik oran (h/r), zeminin Poisson oranı (u), temel kütlesinin yapı kütlesine oranı (m/m) ve zemin kütle yoğunluğu (p) parametreleri ile değişimi araştırılmıştır. Zemin elastik yarı-sonsuz ortam olarak kabul edilip, zemin modeli olarak VVolf (1994) tarafından sunulan 3 serbestlik dereceli toplu parametre modeli kullanılmıştır. Deprem kaydı olarak Michoacan (1985) Depremi SCT1 istasyonu doğu-batı kaydı kullanılmıştır. Sonuç olarak; geometrik oran (h/r) ve Poisson oranının dayanım azaltma faktörüne etkisinin yüksek zemin kütle yoğunluğu değeri için (p=1.8 t/m3) az, fakat daha düşük zemin kütle yoğunluğu (p=1.0 t/m3) değerleri için önemli olduğu gözlemlenmiştir. Temeli rijit zemine oturan sistemin dayanım azaltma faktörleriyle olan faklılığın ise artan geometrik oran ve azalan zemin kütle yoğunluğu ile arttığı belirlenmiştir.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı