Süleymaniye Nin Space Syntax Metodolojisi İle Morfolojik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Alkım, Hazel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma Süleymaniye Mahallesi’ nin morfolojik durumunu Space Syntax yöntemi doğrultusunda araştırmayı amaçlamaktadır. Bu süreçte açıklayıcı şehirsel modellerden biri olan “Mekan Sentaksı” yöntemi ile şehirlerin yapısal organizasyonlarına farklı bir boyut getirilmiştir. Çalışma Bu çalışma Süleymaniye Mahallesinin morfolojik durumunu Space Syntax metodolojisi doğrultusunda araştırmayı amaçlamaktadır.Bu süreçte açıklayıcı şehirsel modellerden biri olan “Mekan sentaksı” yöntemi ile, şehirlerin yapısal organizasyonlarına farklı bir boyut getirilmiştir. Çalışma 7 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm olan Giriş bölümü çalışmayı tanıtır, çalışmanın hedefini, amaçlarını, metodolojisini ve çalışma alanının seçilme kriterlerini anlatır. İkinci bölüm, mekan, şehirsel mekan kavramlarını, yapılaşmış çevre, kültür ve sosyal yapı arasındaki ilişkileri irdelemektedir. Üçüncü bölüm, şehir, kent morfolojisi ve Osmanlı Kültürüyle şekillenen şehirlerdeki biçimlenme süreçlerini anlatır. Dördüncü bölüm, İstanbul’un Osmanlı şehirleşme sürecindeki önemine, Süleymaniye’nin yapısal özelliklerine ve Süleymaniye’ nin çalışma alanı olarak seçilme nedenlerine odaklanmıştır. Beşinci bölüm, Space Syntax metodolojisini anlatırken, sağladığı avantajları, bu çalışma için neden bu metodolojinin seçildiğini anlatır. Altıncı bölüm, çalışma alanında yapılan incelemelerin “International Housing Database” terminolojisi ve daha önceki Clerrkenwell örnek çalışması etüdleri kullanırak sunulmasıdır. Sonuç bölümünde yapılan araştırmaların verileri Süleymaniye morfolojisi, yapı tarzı ve fiziksel çevresi bağlamında sunulur.
This paper is prepared in the aim of research in the morphological structure of Süleymaniye through the methodology of Space Syntax. In the process, a different dimension in identifying spatial organization of cities is provided with the method called “Space Syntax”, explanatory urban model for space. This study consists of seven chapters. Chapter one, the introduction, presents the purpose of the study, the goals and the objectives of the thesis in the context of the Suleymaniye quarter’s urban morphology by using the methodology of the Space Syntax. Chapter two provides to understand the space, urban space and the interaction of the culture, built form and the social structures concepts. Chapter three discusses the city, the urban morphological characters of the cities situated through ottoman culture. Chapter four explains Istanbul’s importance in the urbanization process of the Ottoman Empire, the built form of Süleymaniye, why Suleymaniye is selected as the study area, and the urban developing process of the pilot area. Chapter five deals with the methodology of Space Syntax, it has been devoted to present the Space Syntax methodology. It also explains its advantages as a methodology. Chapter six is written to present area study and all the analysis about the quarter according to the International Housing Database Guideline. Chapter seven, conclusion, portrays the related urban morphology, built environment, and social structure conditions of Suleymaniye and the applicability’s of these conditions to entire district.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Kentsel Tasarım, Space Syntax, Kent Morfolojisi, Urban Design, Space Syntax, Urban Morphology
Alıntı