Kütle Polimerizasyonu İle Şekil Hafızalı, Kendini Onarabilen Hidrofobik Modifiye Poliakrilik Asit Hidrojel Sentezi Ve Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2016 -11-29
Yazarlar
Demir, Düşün Damla
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Hidrojeller şişmiş hallerinde çok miktarda suyu çözünmeden yapılarında bulundurabilen yumuşak materyallerdir. Diğer sentetik malzemelere nazaran fiziksel özellikleri, bol miktarda su ihtiva etmeleri ve yumuşaklıkları açısından doğal dokuya ciddi benzerlik göstermelerinden ötürü farmasötik ve doku mühendisliği alanlarında çok dikkat çeken bir malzeme sınıfını oluştururlar. Bu özelliklerinden öte, hidrojeller çevresel uyarana cevap verecek şekilde dizayn edilebilirler. Bu tezin amacı, daha önceki çalışmaların da ötesine geçerek, hem şekil hafıza hem de kendi kendini onarma özelliğini yüksek mekanik dayanım değerleri ile birlikte gösteren bir hidrojel elde etmektir.
Hydrogels are materials having the ability to retain large amounts of water in their swollen state, without dissolving. They are attention grabbing materials in pharmaceutical and tissue engineering fields, because unlike other synthetic materials they have uncanny similarity to that of natural tissue in their physical properties because of their relatively high water content and soft rubbery consistency. Furthermore, they have promising properties like being able to stimuli responsive, as almost all living tissue being responsive to changing environment. Here in this thesis, we describe super tough stimuli responsive hydrogels which have shape memory behavior and self healing ability. The hydrogels were prepared by bulk polymerization of acrylic acid (AAc) and octadecylacrylate (C18A) monomers. Hydrogels obtained in this study exhibit not only extraordinary mechanical performances, but also exhibit shape memory behavior and self-healing ability.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
Hidrojel, Akıllı Materyal, Hydrogels, Smart Materials
Alıntı