Türkiye’deki Ve İngiltere’deki İş Sağlığı Ve Güvenliği Teftiş Sistemlerinin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Görücü, Mehmet Nuri
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’deki ve İngiltere’deki iş sağlığı ve güvenliği teftiş sistemleri incelenerek her iki sistemin karşılaştırması yapılmıştır. İş teftişinin ne olduğu, iş sağlığı ve güvenliği kavramının ortaya çıkışı ile dünyada ve ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi anlatılmıştır. İş teftişinin yasal dayanakları ile ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği teftiş sistemi ele alınarak incelenmiştir. Benzer şekilde İngiltere’deki iş sağlığı ve güvenliği teftiş sistemi incelenmiş ve her iki ülkenin teftiş sistemlerinin mukayesesi yapılmıştır. Ayrıca tez çalışmasında ülkemiz için önemli bir risk unsuru olan deprem ile iş sağlığı ve güvenliği kavramının ilişkisi üzerinde durulmuş, deprem–iş sağlığı ve güvenliği etkileşimi araştırılarak önerilerde bulunulmuştur. İngiltere’deki iş sağlığı ve güvenliği denetim sisteminin ülkemiz için örnek teşkil edebileceği ve depreme karşı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ilave tedbirlerin konulması gerekliliği kanaatine ulaşılmış ve bununla ilgili çözüm önerileri sunulmuştur.
In this study the occupational health and safety inspection systems in Turkey and in England are studied. The meaning of labour inspection, how the concept of occupational health and safety is came out and the historical progress of occupational health and safety is explained. The legal basis of labour inspection and the occupational health and safety system in our country is researched. As similar, the occupational health and safety system in England is researched and the comparison between two countries is made. Furthermore in this thesis, the relation between the occupational health and safety and the earthquake, which is an important risk factor for our country, is mentioned. Also the interaction between earthquake and the occupational health and safety is examined and solutions about the topic are suggested. It is convicted that the occupational health and safety system in England will be a model for our country. The need of additional legal precautions to be added into labour law against earthquake is also convicted and the solutions about this are suggested.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
iş teftişi, iş sağlığı ve güvenliği, iş kanunu, iş kazası, ILO, labour inspection, occupational health and safety, work act, occupational accident, ILO
Alıntı