Büyük Açıklıklı Yapılarda Prefabrike Betonarme, Çelik Ve Tutkallı Tabakalanmış Ahşap Dolu Gövdeli Kirişlerin Karşılaştırılması Ve Bir Örnek Üzerinden İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-05
Yazarlar
Sağlam, Barış Atilla
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, tasarımcı için büyük açıklıklı sistemlerde yapı tasarımını etkileyen malzeme seçimini kolaylaştırarak, sağlıklı yapma çevreler oluşturulmasını sağlamak ve bu amaç doğrultusunda 10-25 metre açıklıklı yapı sistemlerinde günümüzde kullanımı en yaygın yapı malzemelerinden BA prefabrike, çelik ve tutkallı ahşap dolu gövdeli kirişler karşılaştırılarak, tasarım-performans gereksinimleri doğrultusunda tasarımcının bilinçli bir şekilde etkin ve uygun olan malzemeyi seçebilmesine yardım edilmesi öngörülmüştür. Tez çalışması kapsamında yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda ortaya çıkan veriler son bölümde ise ülkemizden Özel Irmak Lisesi kapalı spor salonu ve derslikleri örnek proje olarak ele alınarak, mevcut dutum, önceki bölümlerde büyük açıklıklı yapılarda kullanılabilecek sistemlerden uygun olan betonarme ve çelik sistemlerin seçilmesi ile oluşturulan modellerle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalarda yapım sürecindeki farklılıklar ve ayrıca yaşam dönemi analiz karşılaştırmaları ile de yapı ürününün üretiminden montaja kadar geçen süreçte tükettiği hammadde, enerji ve yaptığı gaz salımı ortaya koyarak tasarımcıya seçeceği ürünün hem yapıya uygunluğu hem de doğal ve yapma çevreye etkilerini de görme fırsatı vermesi hedeflenmiştir.
Main aim of this study is to assist designers and customers (even engineers) while choosing the building material (from glued laminated timber [glulam], prefabricated concrete and steel) under the design-performance criterions in long span buildings (10-25 meter beams) for creating healthier built environments. Scope of the study contains, the typology of the long span buildings, structural systems and materials, detailed production processes and life cyle assessments of these materials (10-25 meter beams are considered as structural material production) and a case study for getting productive outcomes. By this study, glulam systems which is being used for ten years in many countries but not even produced in turkey, have been expounded detailed for designer and customers to be familiarized to those systems and also compared with other materials in physical performance due to many baseless prejudices for wood as a structural material.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Büyük açıklıklı yapı, ahşap kiriş, LCA, yapı ürünü üretim süreci, yaşam dönemi, geri dönüşüm, çelik kiriş, T.T.A, tutkallanmış tabakalı ahşap, prefabrike betonarme kirişler, enerji tüketimi, gaz salımı, kaynak tüketimi, Long span beam, Glulam, Steel beams, prefabricated concrete beam, production of structural materials, LCA, energy consumption, VOC, gas emmisions, life cycle assesment, glued laminated timber, recycle, production process
Alıntı