Creating Music 'inside The Box': Do Chiptune's Limitations Have Aesthetic And Creative Value?

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Yalvaç, Hazal Elif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Chiptune is music created with the sound chips that were part of computers and computer games consoles in the 1980s and 1990s e.g. Commodore 64, Atari ST & Amiga, Nintendo Entertainment System (NES) & Game Boy. Creating music with these chips back then involved many challenges, from what now seem like severe limitations: in sound choices, note polyphony, sample rates, and sequencer memory. These challenges - which mirrored the challenges of creating the computer games themselves that the music became central to - forced programmers / composers to innovate. As this thesis will explore, these computer games and their music indirectly spawned a musical approach that has developed in its own right, as Chiptune.
Chiptune; Commodore 64, Atari ST & Amiga, Nintendo Entertainment System (NES) ve Game Boy gibi 1980'li ve 1990'lı yıllara ait cihazların, bilgisayarların ve oyun konsollarının bir parçası olan ses yongalarıyla üretilen bir müziktir. Belirtilen yıllarda bu yongalarla müzik üretmek, pek çok güçlüğü de beraberinde getirmiştir. Söz konusu güçlükler seslerin seçimi, notalarda polifoni, örnek hızları ve sıralayıcı belleklerinde son derece büyük limitasyonları kapsamaktaydı. Müziklerin merkezi bir yerde bulunduğu bilgisayar oyunlarının üretimine de yansıyan bu güçlükler, programcıları / bestecileri inovatif olmaya zorladı. Bu tezde inceleneceği üzere, söz konusu bilgisayar oyunları ve bunlar için üretilen müzikler, Chiptune olarak başlı başına gelişen bir müzikal yaklaşımın fitilini ateşlemiştir. Bu tezin temel amacı, Chiptune'daki limitasyonların estetik ve yaratıcı değerini; gerek seslerin gerekse de bu müzikte yer alan dikkat çekici beste araçlarının sürdürdüğü çekiciliği araştırmaktır. Bu araştırmanın yapılabilmesi için öncelikle 'yongalar', bunların kökeni ve limitasyonların yanı sıra programların / bestecilerin bunlara yönelik çözümler olarak imza attığı inovasyonlar açıklanarak, tarihe odaklanılacaktır. Ardından da, Chiptune'un oyun bağlamı dışında günümüze kadar olan gelişimi incelenecektir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Music, Müzik
Alıntı