Fizibilite etüdü ve hafif uçak üretimi için uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
1991
Yazarlar
Namal, Hasan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada her çağdaş işletmenin bir yatırım öncesi yapmasa gereken yapılabilirlik (fizibilite) etüdü temel adımları anlatılmakta ve hafif uçak üretimi için uygulaması yapılmaktadır. Bütünlüğü bozmamak için fazla ayrıntıya girilmemiş bazı konular uygulamayla açıklanmıştır. Fizibilte etüdü başlıca pazar, teknik ve f inansal olmak üzere üç temel analla çalışmalarını kapsamaktadır. Pazar analizi, üretilecek ürüne gösterilecek olan tepkileri ölçmek, mevcut pazarın yapısını belirlemek ve ürünün satılabilirlik derecesini ölçmektir. Uygulamada, hafif uçakların Türkiye'de imalatının bireysel çabalar dışında olmadığı yani rekabetin olmadığı, büyük çoğunlukta insanların uçmanın avantajları ile tanışmadığı sonucu çıkmıştır. Havacılıkla doğrudan ilgili kesimlerle yapılan anket ve diğer çalışmalar sonucu dikkate değer bir talep çıktığı ve uygun satış arttırma teknikleriyle bu sayının çok daha fasla artacağı sonucu çıkmıştır. Teknik analiz, ürünün teknik olarak yapılabilirliğini inceleme ve araştırmayı kapsar. Ancak bir yapılabilirlik çalışmasında teknik analiz, projenin ekonomik boyutunu belirlemek için girdi sağlar. Uygulamada hafif uçakların özel imalat teknolojileri gerektirmediği, yüksek standardta uçak imalatının yapılabilmesi için uygun malzeme bileşimleri üzerinde araştırma yapılmasının gerekli olduğu sonucu çıkmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda üretim tesisi İçin yatırım miktarının hesaplanmasında gerekli olan veriler elde edilmiştir. Finansal analiz, bir projeye nakit giriş ve çıkışları ışığında gerekli finansal kaynakların ihtiyacını, proje önerisinin ekonomik açıdan arzu edilebilirlik derecesini ve potansiyel bir tesis olarak işleyişini devam ettirip ettiremeyeceğini değerlendirmeyi amaçlar. Yapılan uygulamada ticari değerlendirmeye bas olacak veriler hesaplanmıştır. Çıkan sonuçlar incelendiğinde projenin umut verici olduğu gözlenmiştir.
Purpose of this study is to define and describe basic activities of feasibility study and application of this study for a specific subject. Application subject for the feasibility study is Light aircraft in general, especially ultralight aircraft which both can be used for multi-purposes for example: enjoy, agricultural, training even military purposes. Following analysis of feasibility study shall be applied to this specific subject: 1. Market Analysis 2. Technical Analysis 3. Financial Analysis 1. Market Analysis: comprises investigation of market that the product take in place. To estimate reactions for the product and to find possible demand is in the scope of market analysis. 2. Technical analysis: comprises the technical analysis of production of the product, production technology and alternative technologies. With technical analysis necessary inputs for the financial analysis are estimated. 3. Financial Analysis: In the framework of cash inflow and outflow necessary financial datas are defined in this analysis. Then profitability (after commercial evaluation and/or evaluation for publicity) of the project is evaluated utilising various tecniques.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991
Anahtar kelimeler
İşletme, Finansal analiz, Fizibilite, Piyasa analizi, Teknik analiz, Uçaklar, Business Administration, Financial analysis, Feasibility, Market analysis, Technical analysis, Airplanes
Alıntı