Erzincan ve Sivas'ta oynanan düz oyun müziğinin varyantlarının tespiti

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Ekmen, Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Çalışma öncesi derlenen, Sivas ve Erzincan yörelerine ait, "Düz Oyun"da kullanılan ezgiler, oyununa ait olan on dört ezgi, oluşturulan modele uygun şekilde incelenmiştir. Sonuçlar kısmında ise inceleme sonuçları karşılaştırılarak, Düz oyunda kullanılan ezgilerin karakteristik yapıları belirlenmiştir. Sivas ve Erzincan bölgelerinde oynanan Düz Oyun, daha önce bilimsel olarak araştırılması eksik kalmış konulardan biridir. "Erzincan Ve Sivas'ta Oynanan Düz Oyun Müziğinin Varyantlarının Tespiti" adlı çalışmanın bu konuda yapılacak sonraki çalışmalar için bir başlangıç teşkil olacağını düşünüyoruz.
Tunes compiled before study that were used in "Duz Oyun" which belong to Sivas and Erzincan regions were analyzed in compliance with the model built for the fourteen tunes. Under the results section, the findings of the analysis were compared, and the characteristics of the tunes used in Duz oyun were determined. Duz Oyun danced in Sivas and Erzincan regions is one of the subjects which remains incompletely researched scientifically before. The study, "Variant Determination of Duz Oyun Music Played in Erzincan and Sivas" is considered to be an outset for other studies that will be conducted in this subjec
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Anahtar kelimeler
Türk halk dansı, Halk oyunları, Erzincan halk oyunları, Türk Halk müziği, Turkish Folk dancing, Sivas Folk dancing, Erzincan Folk dancing, Turkish Folk Music
Alıntı