Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Sayısal Modellemesi.

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-10-10
Yazarlar
Demir, Hülya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma doğal havalandırma modellemesi doğrultusunda yürütülmüştür. Doğal havalandırmanın avantajları ve dezavantajları gösterilmiş. Kapalı ortamlar için konfor parametreleri incelenmiş ve ASHRE 55 kriterleri ile bu parametrelerin optimum değerlerine ulaşılmıştır. Bu parametrelerin verimlilik ölçüsü boyutsuz sayılarla ifade edilmiştir. Doğal havalandırma kaldırma kuvveti ve rüzgar kuvvetinin etkisi altında vuku bulmuştur. Dört ayrı model ele alınmış ve modeller üzerinde doğal havalandırma gerçekleştirilecek şekilde tasarım süreçleri uygulanmıştır. Bu dört model üzerindeki açıklık ve baca boyutları kaynaklara dayanarak belirlenmiştir. Açıklıklar kısa, geniş ve çok geniş olmak üzere üç şekilde sınıflandırılmıştır. Modeller üzerinde tek taraflı havalandırma, karşılıklı havalandırma, yukarıdan aşağıya havalandırma gibi doğal havalandırma modelleri yürütülmüştür. Modelleme de sınır şartları analitik hesaplamalar sonucu elde edilen piezometrik basınç farkına dayanarak elde edilmiştir. Sayısal modelleme ise fluent aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Türbülans modeli olarak kaynak verilere dayanarak SST k-w modeli kullanılmıştır. Dört model için yaz ve kış ortalama sıcaklık değerlerinde çalışılmış, elde edilen sonuçlar konfor şartları açısından değerlendirilmiş. Boyutları ve açıklıklarının yerleşimi açısından uygun konfor şartlarını en iyi sağlayan model belirlenmiştir.
This study has been proceeded through natural ventilation modelling. Much of the experience gained over the centuries can be recognised in modern naturally ventilated buildings. However, modern buildings are more demanding. Standards for health and comfort have to be met, while simultaneously satisfying requirements for low energy consumption and sustainability. Natural ventilation occurs by buoyancy, wind force and with both of them. Four different models have been discussed and by means natural ventilation will be ocur on that models the design process was applied. On four models the envelopes openings and also chimneys sizes was determined as of parameters. Two properties of an opening need to be specified, namely its geometry (size and shape) and its position in the envelope. The geometry enables its flow characteristic to be determined. The position of its inlet and outlet is important for determining buoyancy pressures and external wind pressures. In this study CFD calculations has been continued on with programme fluent. The three dimensional geometries of the models was constitued by gambit. At the end velocity results are defined and that are used to evaluate the models from the point of comfort. The air velocity is the most important parameter for determining comfort conditions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Doğal havalandırma, modelleme., natural ventilation, modelling.
Alıntı