Pva Tekstillerin Çimento Esaslı Kompozitlerde Kullanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-03
Yazarlar
Karadeniz, Avni Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu deneysel çalışma, PVA tekstil takviyeli çimento esaslı kompozitlerin mekanik özellikleri üzerine odaklanmıştır. Bu amaçla takviye elemanı olarak ucuz ve kolay temin edilebilen, fiziksel ve mekanik özelliklerine göre diğer tekstil malzemelerinden daha üstün özelliklere sahip olan cam kumaş, yönlendirilmiş PVA keçe ve PVA kısa lif kullanılmıştır. Üretilen kompozitler laboratuvar ortamında kürlendikten sonra, sertleşmiş numuneler üzerinde; çekme dayanımlarını belirlemek için çekme deneyi, eğilme davranışlarını belirlemek amacıyla dört noktalı eğilme deneyi yapılmıştır. Deneysel çalışmalar neticesinde, yönlendirilmiş PVA keçe takviyeli kompozitlerin sehim yapabilme yeteneklerinin PVA kısa lif takviyeli kompozitlere göre üstün olduğu ve buna bağlı olarak kırılma enerjilerinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Eğilme deneyleri sonucunda; çimento yerine kullanılan taş tozu miktarı arttıkça takviye elemanlarının matrislerden sıyrılma özelliklerine bağlı olarak enerji yutma kapasitesinin arttığı sonucu elde edildi. Cam file kumaş takviyeli kompozitlerin eğilme dayanımının yönlendirilmiş PVA keçe takviyeli kompozitlere göre daha yüksek olduğu ve yönlendirilmiş PVA keçe takviyeli kompozitlerin matrislerinde çimento yerine kullanılan taş tozu miktarını arttırdığımızda sehim yapabilme yeteneklerinin cam file kumaş takviyeli kompozitlere yaklaştığı sonucu elde edilmiştir. Çekme deneyleri sonucunda; cam kumaş takviyeli kompozitlerin çekme dayanımının PVA kısa lif ve yönlendirilmiş PVA keçe takviyeli kompozitlere göre yüksek olduğu sonucuna varıldı.
This experimental study focused on the mechanical properties of PVA textile reinforced cement based composites. For this purpose, nonwoven PVA felt, PVA short fiber and glass fabrics which have superior physical and mechanical properties than the other textile materials, using as a reinforcement. After curing in the laboratory, four point bending tests and tensile tests were applied on composites. Nonwoven PVA felt reinforced cement-based composites have better deflection capacity than PVA short fiber reinforced cement-based composites and consequently the fracture energy is higher than the fracture energy of PVA short fiber reinforced cement-based composites. As a result of the bending tests, increasing the amount of stone powder is used instead of cement, the capacity of absorbing energy has increased, depending on characteristic of detachment from matrix. The flexural strength of nonwoven PVA felt reinforced cement-based composites is lower than the flexural strength of glass mesh fabric reinforced cement-based composites. However, the capabilities to make deflection of nonwoven PVA felt reinforced cement-based composites which include cement and stone powder, increasing the amount of stone powder is used instead of cement, have approached to the capabilities to make deflection of glass mesh fabric reinforced cement-based composites. The tensile strength of nonwoven PVA felt and PVA short fiber reinforced cement-based composites is lower than the tensile strength of glass mesh fabric reinforced cement-based composites.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
PVA, Çimento, Kumaş, Tekstil, Kompozit, PVA, Cement, Fabric, Textile, Composite
Alıntı