Tekstil Ürünlerinde Zorlanmış Kütle Geçişine Etki Eden Parametrelerin Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-05
Yazarlar
Sönmez, Hüda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir tekstil ürünün içerdiği nemin uzaklaştırılması sırasında kullanılan havanın debisinin, sıcaklığının ve özgül neminin, kumaş cinsine bağlı olarak; kurutma verimi üzerine yaptığı etkinin derecesi araştırılmıştır. Kumaş cinsi olarak, iki farklı dokuma yapısına ait, % 100 pamuklu kumaş türü kullanılmıştır. Kurutma işlemi sabit kurutma fazı bitinceye kadar sürülmüştür. Deneyler, buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ile çalışan evsel bir tekstil kurutma makinesinde yapılmıştır. Çalışma sonucunda, 2 kumaş türü ve 2 özgül nem değeri için ayrı olarak korelasyon denklemleri oluşturulmuştur. Korelasyon denklemine göre, tekstil kurutma verimi sıcaklıkla lineer olarak değişirken, hava debisi ile parabolik olarak değiştiği görülmüştür. Dokuma yapısının, kurutma verimine etkisi yüksek debilerde görülmüştür.
In this thesis; effect of flow rate, temperature, specific humidity of process air, which uses to remove moisture from wetted textile fabric, as depending on type of textile fabric is investigated. Two different constructed woven fabric made from % 100 cotton are used as sample. Drying process is carried on until constant drying period is completed in experiments. Experiments are carried on domestic textile dryer machine works by principle of vapor compression refrigeration cycle. In conclusion, correlations are formed depend on two different types fabric sample and two spesific humidity. According to correlation equations, textile drying efficiency is linear with temperature change, while it varies as a parabolic by air flow rate change. Effects of woven construction on drying efficiency increases by air flow rate.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
kütle transferi, tekstil kurutma, dokuma kumaş, termodinamik, mass transfer, textile drying, woven fabric, thermodynamic
Alıntı