Büyük Mecidiye Camisi Hünkar Kasrı Restorasyon Ve Konservasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-12-25
Yazarlar
Öztürk, Nevriye
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Mecidiye Mahallesi 396 ada, 1 parselde yer alan Büyük Mecidiye Camisi’nin hünkar kasrı bölümünün belgeleme, proje ve konservasyon laboratuvarı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Öncelikle yapının 1/50 ölçekli rölövesi hazırlanmış, çizimler ayrıntılı anlatımlar ve fotoğraflarla desteklenerek yapının raspalar sonucu mevcut durumu belgelenmiştir. Yapının özgün durumu ve zaman içinde geçirdiği değişimler yapıdan elde edilen verilere, yazılı ile görsel dokümanlara ve benzer yapılar üzerindeki analojik çalışmalara dayanılarak belirlenmiş ve 1/50 ölçekli restitüsyon çizimleri hazırlanmıştır. Malzeme karakterizasyonu ve mevcut bozulmaların morfolojileri ile derecelerinin belirlenmesi, yapının durumuna uygun koruma yöntemlerinin saptanabilmesi için gerçekleştirilen belgeleme ve hazırlanan restitüsyon ile restorasyon projelerinin yanı sıra tez çalışması kapsamında laboratuvar çalışmaları yürütülerek, yapının güneybatı cephesi için 1/20 ölçekte konservasyon projesi hazırlanmıştır. Ayrıca laboratuvar çalışmaları sonucunda yapı genelindeki farklı malzemelerin korunmasına yönelik müdahale yöntemleri belirlenmiş, onarımlarda kullanılacak olan taş, sıva, harç gibi malzemelerin cinsleri ve terkipleri saptanmıştır. Son aşamada yapının 1/50 ölçekli restorasyon projesi hazırlanmıştır. Projede yapı için uygun bir işlev belirlenmiş ve yapının bu yeni işleve uyarlanması, çağdaş konfor koşullarına ulaşması için gerekli müdahale tipleri ortaya konmuştur.
In this study the survey and projects of the sultan kiosk of Büyük Mecidiye Mosque which located in Mecidiye quarter in Beşiktaş district of İstanbul were prepared and material test were conducted at conservation laboratory. Firstly the survey was prepared in 1/50 scale and drawings were supported with detailed descriptions and photographs to document existing condition of building after rasps. The original design of the building and the changes that occurred in the course of time were verified depending on the data provided from building, written and visual documents and similar buildings and restitution drawings were prepared in 1/50 scale. Then material tests were conducted at laboratory to identify the material characterizations, the morphology and rate of deteriorations. A conservation project in 1/20 scale was prepared for the southwest façade of sultan kiosk. Additionally, interventions for the conservation of different building materials were determined and the types of materials like stone, plaster, mortar were decided for using at these interventions. Finally, restoration project was prepared in 1/50 scale. At this project, suitable new function and interventions for the rehabilitation and modernization of the building were determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Mimarlık, Restorasyon, Konservasyon, Hünkar Kasrı, Restitüsyon, Laboratuvar çalışması, Büyük Mecidiye Camisi, Architecture, Restoration, Conservation, Sultan Kiosk, Restitution, Laboratory study
Alıntı