Uçucu Kül İle Zemin Stabilizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çakır, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, uçucu küllerin zemin stabilizasyonu çalışmalarında kullanılabilecek bir malzeme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen deneysel çalışmaların ilki uçucu külün kompaksiyon özelliklerine etkisini belirlemek üzere gerçekleştirilen Standart Proktor deneyleridir. Zemin numunesi ve %10 ve %20 uçucu kül karışımları üzerinde gerçekleştirilen deneyler neticesinde, zemine uçucu kül ilavesi ile artan uçucu kül oranları ile maksimum kuru birim hacim ağırlığın azaldığı ve optimum su muhtevasının arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca artan uçucu kül oranı ile kompaksiyon eğrisinin yassılaştığı da görülmüştür. Zemine uçucu kül ilavesinin mukavemette meydana getirdiği değişimi tespit etmek üzere ise konsolidasyonsuz-drenajsız üç eksenli basınç deneyinden (UU) faydalanılmıştır. Farklı uçucu kül oranlarda (% 0,%10 ve % 20) ve farklı kür sürelerinde (1 gün, 7 gün, 33 gün ve 195 gün) gerçekleştirilen deneyler neticesinde, zemin mukavemetinde % 130’lara varan artışlar tespit edilmiştir. Meydana gelen artışların zamana bağlı olarak gerçekleştiği de tespit edilmiştir.
In this study, it is obtained that fly ashes can be used as an stabilization agent in soil stabilization studies. The first step of the experimental studies is the Standart Proctor Test, which is made to investigate the effect of fly ash to the compaction characteristics. Tests are conducted on soil and %10 and %20 soil-fly ash admixtures and the results show that with increasing fly ash ratios, maximum dry density decreases and optimum moisture content increases. It’s also seen that with increasing fly ash ratio, the compaction curve smoothens. Unconsolidated and undrained tri-axial compression tests (UU) are made as to investigate the effect of fly ash on the strength of soil. Tests are conducted on three different fly ash ratios (% 0, % 10 and % 20) and on four different curing times (1 day, 7 days, 33 days and 195 days). Tri-axial compression tests show that it’s possible to gain up to %130 strength increment with fly ash stabilization. And also tests show that the strength increment occured on soil-fly ash admixtures are time dependent.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Uçucu kül, Zemin Stabilizasyonu, Üç eksenli basınç deneyi, Fly ash, Soil stabilization, Tri-axial compression tests
Alıntı