Körler İçin İnsan Makina Arabirimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bulut, Hamdi Ferit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, görme engelli insanların bilgisayar kullanımlarını ve yazılı kaynaklara ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yazılım ve cihazdan meydana gelen bir sistemden oluşmaktadır. Aynı zamanda Braille alfabesinin öğrenilmesi için eğitim ekipmanı olarakta kullanılabilmektedir. Bilgisayarda bulunan metni görme engellilerin kullandığı Braille alfabesine çevirerek parmak uçlarında hissedebildikleri hale getirmektedir. Görme engelli kişi parmak ucunda hissettiği harfi aynı zamanda duyabilmektedir. Visual Basic .Net kullanılarak yazılan program gayet basit ve geliştirilebilir bir algoritmaya sahiptir. Parmak ucunda hareket eden pinler normal seviyede okuma yapan bir görme engellinin hızına göre ayarlanmıştır. Cihaz içersinde program parçacığı bulunmamakta sadece donanımsal olarak işlev görmektedir. Bütün program bilgisayar üstünde çalışmaktadır. Karakterlere ait olan ondalık sayı değerler Braille alfabesinin standardına göre numaralandırılmış pin değerlerine göre çevrilmiştir. Program içersinde gömülmüş olan tablo yardımıyla her karakterin varlığı kontrol edilip Braille alfabesi karşılığı olan değer paralel iskeleye gönderilmektedir. Proje kapsamında harflerin seslendirilmesi için 44 adet ses dosyası kullanılmıştır. Bu dosyalar cd içersinde sesler klasörünün içinde bulunmaktadır. Program ise Tez_program klasörünün içinde bulunmaktadır.
This study consists of a program and a device that has been developed to simplify computer usage for the visually handicapped and make it easier for them to access text documents. This equipment can also be used in assisting visually handicapped while learning the Braille alphabet. The machine converts the text document into Braille alphabet through making it possible to sense the letters at the fingertips. The visually handicapped can also hear the sound of the letter which (s)he feels on the fingertip. Developed in Visual Basic .Net, the software has a very simple algorithm that can be further extended. The pins, which move under the fingertip, are adjusted to change as rapid as is suitable for the reading speed of average visually handicapped. The device has no onboard software installed; it operates exclusively on hardware basis. The entire software runs on the computer. The decimal values corresponding to each character are converted according to pin values that are enumerated based on the Braille alphabet standard. The presence of each character is controlled using the table, which is embedded in the program, and the value that corresponds to it in the Braille alphabet is then sent to the parallel port. 44 sound files are used for vocalizing the characters within the program, which are located inside the “sesler” [sounds] folder in the CD. The main program is located in the “Tez_program” folder.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Braille Alfabesi, Görme Engelliler, Paralel İskele, Braille Alphabet, Blind People, Parallel Port
Alıntı