Bir Kamyon Şasisinin Burulma Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Durutürk, Atıl
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada bir kamyon şasisinin burulması incelenmiştir. Burulma, aracın dinamik hareketi sırasında herhangi bir lastiğin çukura girmesi ya da bir tümseğe çıkması durumunda oluşan anlık statik aşırı yükler sonucu ortaya çıkar. Burulma analizi, iki ayrı bölümde gerçekleştirilmiştir. İlk bölümde basitleştirilmiş elastik model yardımı ile kurulmuş bir araç modelinde burulmaya neden olabilecek bir yol durumunda oluşan burulma momentinin tespiti yapılmıştır. Bulunan bu momentin tüm şasi çerçevesini nasıl etkileyeceğinin analizi ise diğer bölümde, tüm yapı düğüm noktalarından ayrılmış kabul edilerek, ortaya çıkan tüm şasi yan kol ve kirişlere etkiyen burulma yükleri ve gerilmeleri kesit çarpılması hesaba katılarak yapılmıştır. Ardından örnek bir şasi modeli ele alınarak, aracın olağan bir çukura düşmesi durumunda gelen moment değeri elde edilerek, şasi elemanlarına gelen momentler ve gerilmeler MATHCAD yazılımı yardımıyla sayısal olarak hesaplanmış ve IDEAS’ta çizilen şasinin HYPERMESH’te modeli kurularak NASTRAN sonlu elemanlar yazılımında, sonlu elemanlar çözümü gerçekleştirilmiştir.
The subject of this study is the torsional analysis of ladder frame chassis. Torsional load arises from the uneven road conditions, especially when one of the wheels is in the pothole, while the others are on a flat surface. Torsional analysis is done in two steps. In the first step the torsional moment of a simple vehicle model is found out by using a simplified elastic model, since the rear axle of the vehicle falls into a pothole. In second step the analysis of how does this moment effect to the chassis elements is done by determining torsional moments, shear stresses and normal stresses during warping with a different method. After that, by determining first of all torsional moment for a simple truck model, the moments and stresses on each chassis elements are calculated numerically with MATHCAD software and the IDEAS model of this sample chassis is transferred to HYPERMESH for FEM modelling. And with NASTRAN software FEM analysis is done and presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Merdiven tipi şasi, burulma, çarpılma, gerilme, süspansiyon, taşıt yükleri, sonlu elemanlar analizi, Ladder type chassis, torsion, warping, tension, suspension, vehicle loads, finite element analysis
Alıntı