Fındık Üretim Alanlarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yıldıran, Şafak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Fındık üretim alanlarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılmasını konu alan bu çalışmada Türkiye’de fındık tarımı ve üretiminin yapıldığı alanlara ilişkin verilerin toplanması, veri tabanlarının oluşturulması, bu verilerin sorgulanması ve analizi konuları ele alınmıştır. Türkiye’nin en geniş fındık üretim alanına sahip Ordu ilinin Ünye ilçesi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Ünye’nin 1:1000’lik imar paftaları ve halihazır haritaları kullanılarak çalışma altlığı hazırlanmıştır. Çalışmada kullanılan sözel veriler Ünye İlçe Tarım Müdürlüğü, DTS (Dış Ticarette Standardizasyon) Fındık Eksperliği Ünye Grup Başkanlığı ve Fiskobirlik Ünye İlçe Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Yapılan çalışma, sonuçlar bölümünde de belirtildiği gibi bu kurumlara da hizmet verebilecek niteliktedir.
In this study, which has a subject as the application of Geographic Information Systems on nut production areas, collecting data about nut agriculture and nut production areas in Turkey, forming databases, querying and analyzing the data are mentioned. Unye is selected as the study area of this project, which is a region of Ordu. 1:1000 scaled maps of Unye are used as the graphic data in this study. The non-graphic data are provided from Admistrative of Agriculture Affairs, Nut Expert Administration of Unye and Fiskobirlik Administrative Affairs of Unye. This study, as explained in the results, has been suitable and useful for these institutions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Coğrafi Bilgi Sistemi, Veri Analizi, Veri Sorgulama, Geographical Information System, Data Analysis, Data Querying
Alıntı