Farklı kükürt giderme yöntemlerinin çeşitli Türk linyitlerine uygulanması

dc.contributor.advisor Kadıoğlu, Enis tr_TR
dc.contributor.author Küçükbayrak, Sadriye tr_TR
dc.contributor.authorID 2114 tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 1984 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-12-05T12:37:35Z
dc.date.available 2018-12-05T12:37:35Z
dc.date.issued 1984 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1984 tr_TR
dc.description Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1984 en_US
dc.description.abstract Hava kirlilisinin başta gelen güncel sorunlarımızdan bi ri olduğu yadsınamaz. Bu tür çevre kirliliğinin en önemli kay naklarından birini, oluşturan linyit kömürlerimizin kükürt içe rikleri, dünya ortalamalarının çok üzerindedir. Kömürün yanmat- sı sonucu oluşan kükürtlü bileşikler, insan sağlığına olduğu kadar bitki ve hayvan topluluklarına da zarar verirler. Bu çalışma yüksek kükürt içerikli linyitlerimizin kükürt içeriklerinin yanmadan önce giderilmesine yöneliktir. Ankara- Çayırhan, Manisa-Soma, Edirne-Keşan, Çanakkale-Çan, Kütahya- Tunçbilek, Bölu-Mengen ve sorgun- Yozgat bölgelerine ait linyit numunelerine, azot ve amonyak ortamlarında karbonizasyon, hava oksidasyonu ve kostik ekstraksiyonu yöntemleri uygulanarak, kü kürt içeriklerinde önemli azalmalar sağlanabilmiştir. Her üç yöntem ile de kömürün içerdiği piritik kükürdün toplamı, sülfat kükürdünün ise büyük kısmı giderilebilmiştir. Kostik ekstraksi yonu sırasında kömürün fiziksel olarak alkali depolaması, kömür yanarken işlem sırasında giderilememiş olan kükürdün bir kısmı nın da uçucu olmayan bileşikler oluşturarak külde kalmasına ne den olmuştur. Kömür numunelerinin toplam kükürt, kükürt türleri, kül, uçucu madde, karbon ve hidrojen içeriklerinin sonuçlar üzerinde belirleyici etkileri olduğu saptanmıştır. İşlem görmüş olan nu-' munelerin yakılmaları sonucu oluşan her 10 cal'lik ısı için Çevreye yayılan SO-'nin gram miktarlarında, işlem görmemiş numu- nelerinkine oranla %18-89 arasında değişen azalmalar sağlanmış tır. Linyit numunelerinin uçucu madde içeriklerinde, karbonizas yon sonucu %86-92, hava oksidasyonu sonucunda ise %61-96 arasın da değişen azalmalar olmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The use of high-sulphur coals poses many problems such as boiler deposits, corrosion and large amounts of sulphur dioxide emissions. A major interest, therefore, is in the development of methods for removing or reducing coal sulphur. The sulphur compounds in coal have been classified into two groups, inorganic and organic. Organic sulphur is that which is bound to the hydrocarbon structure of the coal. Inorganic sulphur is the remainder, this sulphur form appears in two forms, as the disulphides and as sulp hates. Most of inorganic disulphides appear as pyrite. In this study, it is aimed to observe and compare the behaviours of the lignite samples from various parts of our country, under conditions of, 1) Carbonization with nitrogen and ammonia atmosp heres. 2) Air oxidation' and 3) Treatment with aqueous alkali. The lignite samples used are from: 1. Ankara-Çayırhan, 2. Manisa-Soma, 3. Edirne-Keşan, 4. Çanakkale-Çan 5. Kütahya-Tunçbiİek 6. Bolu-Mengen 7. Yozgat-Sorgun reserves. The parameters tested for their effects on carboni zation experiments with nitrogen are nitrogen flow, particle en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree Ph.D. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/16784
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Türkiye 'de Linyit tr_TR
dc.subject Kömür tr_TR
dc.subject Kükürt giderme tr_TR
dc.subject Lignite in Turkey en_US
dc.subject Coal en_US
dc.subject Desulphurization en_US
dc.title Farklı kükürt giderme yöntemlerinin çeşitli Türk linyitlerine uygulanması tr_TR
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2114.pdf
Boyut:
4.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama