Karayolu Gürültüsü Ve Gürültü Perdelerinin Ekonomik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çalış, Metehan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, öncelikle tezin amacına yönelik temel bilgileri sağlamak amacıyla temel ses kavramları, sesin fiziksel özellikleri, ses düzeyi tanımları, sesin yayılması ve ses kaynak türleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, çeşitli ulaşım türlerinden kaynaklanan gürültü türleri belirtildikten sonra karayolu kaynaklı gürültü türleri ve bu tür bir gürültüyü oluşturan faktörler incelenmiştir. Gürültü bariyerlerinin akustik davranışı ve bu davranışı etkileyen faktörler incelenerek tez çalışmasının temeli oluşturulmuştur. Gürültü bariyerlerinin performansını etkileyen değişkenlerin etkileri sırasıyla araştırıldıktan sonra örnek bir çalışma ile Bayındırlık Bakanlığı’nca yayımlanan poz birim fiyatlarına göre gürültü bariyerlerinin inşa maliyeti araştırması ve Hedonik fiyat tekniği ile ekonomik değerlendirmesi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bariyer yüksekliği, trafik kompozisyonuna ve miktarına göre belirlenmelidir. Belirlenen bariyer olabildiğince gürültü kaynağına yakın yerleştirilmelidir. Bariyerde kullanılacak malzeme seçiminde ise bariyerin konumu, yolun trafik hacmi ve bariyerin inşa edileceği alanın ekonomik değeri etkilidir. Sonuç olarak gürültü üzerinde yapılması gereken çalışmaların yolların planlanması aşamasında göz önünde bulundurulması gerektiği ve mevcut yollarda yapılacak çalışmalarda ise gürültü bariyerinin akustik davranışlarının dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
In this study first, it is given some information about sound terminology, physical properties of sound, sound level definitions, sound propagation and noise source types to supply a basis for this thesis. Moreover, after explaining the types of transportation noise sources on vehicles, highway noise and other main sources are explained in detail. The main subject of the thesis, noise barriers, is examined about their acoustic performance and factors that effect their performance. After a detail study about the performance factors was made, a cost analysis of a barrier according to pose numbers announced by Turkish Ministry of Public Works and an economic evaluation according to Hedonic price method was made. Results of the study show that, the height of the barrier must be decided according to composition and volume of the traffic. The barrier should be placed as possibly as near to the source of the noise. Material used in the barrier construction must be chosen according to location of the barrier, traffic volume of the road and the value of the site where the barrier located on. As a result, all study shows that highway noise must be taken into consideration during highway planning studies and to make a decision about noise barrier construction on existing highways, noise barrier acoustic behavior must be considered as well.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Gürültü, Perde, Karayolu, Ekonomik Değerlendirme, Noise, Barrier, Highway, Economic Evaluation
Alıntı