Bilişim Sistemleri Uygulamalarında Kalite Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uncu, Sedef
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bilişim sistemleri uygulamalarında yaşanan başarısızlık öyküleri, organizasyonların bu sistemlere kuşku ile yaklaşmasına yol açmıştır. Fakat başarısızlıklar incelendiğinde, bunların temelde birçok faktöre bağlı oldukları görülmektedir. Bu çalışmada, bilişim sistemleri başarısızlıkları Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii bazında incelenmiş ve bu başarısızlık riskinin en aza indirilebilmesi için bir model oluşturulmuştur. Çalışmada öncelikle, bilgi ve bilişim sistemlerinin tanımı yapılmıştır. Daha sonra, Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii problemleri ve bilişim sistemleri kullanımı ile bu problemlerin nasıl çözülebilecegi tartışılmıştır. Yapılan bu ön hazırlıktan sonra, projeyi başarısızlığa sürükleyebilecek olası faktörler farklı kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Bu farklı kategoriler, organizasyonların bilişim sistemleri açısından içinde bulundukları seviyeye gore, uygulamalarda uygun stratejilerin seçilmesini sağlar. Başarısılık analizi tamamlandıktan sonra, Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü baz alınarak, organizasyonları bilişim sistemleri uygulamalarında başarıya götürecek bir model geliştirilmiştir. Bu model, liderlik, stratejik planlama, müşteriye ve pazara odaklanma, takım oluşturulması, proje yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve performans tayini gibi kritik konuları içinde barındırır. Sonuç olarak bu araştırma, organizasyonlara, bilişim sistemleri uygulamalarında bulunan başarısızlık riskini sıfıra indirebilmek için, etkili bir rehber niteliğindedir.
Failure stories about information systems implementations have created suspicion about the benefits of the systems. However, success depends on a network of various factors when the failures are inspected. In this thesis, information systems project failures with a concentration on Turkish Textile and Apparel Companies have been analyzed and a model has been developed to overcome the failures. First, definition of information and information systems were made to clarify the topic that would be analyzed. Second, problems of Turkish textile and apparel industry and possible solutions to these problems by information systems were discussed. After this preliminary analysis, possible factors, which cause project failures, were exposed and categorized according to the different levels in the organization. These different levels allow organizations to pursue appropriate strategies for project implementations according to their evolutionary stage at information systems. After failure analysis, a model with quality management approach has been developed based on the Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) to ensure successful implementations of information systems. The proposed model is based on critical issues such as leadership, strategic planning, customer and market focus, team development, project management, human resource management and performance measurement for different steps of implementation. Overall, this research offers an effective implementation guide for information systems to diminish the failure risk down to zero.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Bilişim Sistemleri, Kalite Yönetimi, Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü (MBNQA), Information Systems, Quality Management, Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)
Alıntı