Effects Of A Quality Differentiation Among Downstream Firms Due To An Upstream Quality Investment

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Seçgin, Buğra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Tedarikçi firmanın yaptığı kalite yatırımı sonucu, üretici firmaların kalite farklılaşmasının etkilerini inceledik. Bir tedarikçi firma, iki üreticiye yarı mamül sağlamaktadır. Üreticilerin kalite verimlilikleri farklıdır, ve tedarikçinin yapacağı bir kalite yatırımı, üreticiler arasında bir kalite farklılaşması yaratır. Bu kalite farklılaşmasının derecesi, düşük kaliteli firmanın kalitesinin rakibi üzerindeki etkilerini belirlemekte önemlidir. Bu etkiler, eğer kaydadeğer bir farklılaşma varsa pozitiftir. Kalite verimlilikleri yakın ise, firmalar neredeyse aynı şekilde davranır ve bu durumda düşük kaliteli firmanın kalitesindeki bir artış rakip firmayı negatif etkiler. Ayrıca, yatırım maliyetlerindeki artış, kaydadeğer bir kalite farklılaşması olduğunda, düşük kaliteli üreticinin yararına olduğu halde, yüksek kaliteye sahip üreticiyi her zaman olumsuz etkiler. Ek olarak, farklı zamanlamaların etkilerini araştırdık. İlk hareket etmek, yüksek kaliteli şirkete rakibini piyasanın dışında bırakma şansı verir.
We analyse the effects of a quality differentiation of downstream firms due to an upstream quality investment. There is an upstream firm that supplies the intermediate goods to two downstream manufacturers. Manufacturers have different quality efficiencies and a quality investment of upstream supplier creates a quality differentiation among the manufacturers. The degree of quality differentiation is important in determining the effects of low quality firm?s quality, on its rival. The effects are positive when there is significant differentiation. When quality efficiencies are close, downstream firms behave almost like identical firms and the quality increase of low quality firm affects rival firm negatively. Also when there is significant quality differentiation, increase in investment costs favours the firm with low quality where as the firm with high quality is always negatively affected. As an extension, we investigate the effects of a different timing. Moving first gives the firm with high quality an opprotunity to leave its rival out of the market.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
Anahtar kelimeler
Ekonom, Kalite, Kalite maliyeti, Maliyet, Tedarik zinciri, Tedarikçiler, Yatırımlar, Üreticiler, Economics, Quality, Quality cos, Cos, Supply chain, Suppliers, Investments, Producers
Alıntı