Girişimci Olarak Tasarımcı: İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mezunları Üzerine Bir Çalışma

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-05-23
Yazarlar
Temeltaş, Handan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, endüstri ürünleri tasarımcılarının girişimcilik sürecindeki deneyimleri ortaya konulmuş ve bu süreçteki avantajları ve karşılaştıkları zorlukları ile beraber incelenmiştir. Bu çalışmayı girişimcilerin kurdukları işlerin değerlendirmesi değil de, girişimcilik süreçlerinin anlaşılması olarak değerlendirmek daha yerinde olacaktır. Tasarım eğitiminin bir gereği olarak gözlem, problem çözme ve araştırma yeteneği gelişmiş olan tasarımcıların, pazardaki fırsatları diğer insanlarla karşılaştırıldığında daha kolay fark edebilecekleri belirlenmiştir. Bu özelliğin de tasarımcıyı fırsat girişimcisi olmak yolunda bir adım öne çıkardığı görülmüştür. Bu tez çalışmasıyla girişimcilikte ana unsurlardan birinin yenilik yaratmak olduğu ve endüstri ürünleri tasarımcısının da yeni ürün geliştirme sürecinin ana aktörü olarak potansiyel bir girişimci olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Endüstri ürünleri tasarımı mezunu girişimcilerin avantajlı olduğu alanlar dışında bir takım zorluklar yaşadığı alanlar da vardır. Ürünle ilgili sürece hâkim olan tasarımcı, bazen ürünü ortaya çıkaran bileşenleri organize etme konusunda sıkıntı yaşayabilmektedir. Bunun da sebebi yönetim alanındaki becerilere sahip olmaması, bu konuda yönlendirici bir eğitim almaması veya çevresinde girişimcilik konusunda rol modellerinin olmaması şeklinde sayılabilir. Tasarımcı girişimcinin elinde bulunan gözlem gücü, problemi fark edebilme ve çözme yetisi, araştırma alışkanlığı ve en önemlisi yeni ürün ortaya çıkarabilme gücünü yönetim becerileriyle birleştirebildiği zaman başarılı bir girişimci olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
In this study, industrial product designers experiences on the way of their entrepreneurship are presented considering their advantages in this period and the difficulties they encounter. It s better considering this study as understanding entrepreneurship processes instead of assessment of entrepreneurs businesses. Designer whose observation, problem solving and research ability have developed as a requirement of design education can realize opportunities in the market easily compared with other people. It was observed that by this feature designer is one step ahead towards becoming an opportunistic entrepreneur. By this study, it is determined that innovation is one of the main elements of entrepreneurship and designer can be a potential entrepreneur as a main actor of new product development process. Industrial design graduate entrepreneurs also face with some difficulties besides some advantages. Even though having knowledge about process of the product, the designer might sometimes experience some difficulties in organizing the components of the product. The reason of this could be counted as the lack of management skills, router education or role models in entrepreneurship around. By this study it is concluded that designer might be a successful entrepreneur when he can combine observation, problem solving, research ability and especially the power of developing new products with management skills.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Endüsti Ürünleri Tasarımı, Girişimcilik, Tasarım Girişimciliği, Industrial Product Design, Entrepreneurship, Design Entrepreneur
Alıntı