İstanbul Metrosu Koska Tünelleri Yüzey Deformasyon Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çeçen, Özgün
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Büyük kentlerin ulaşım sorununda en etkili çözüm yolu olan metro, günümüz toplu taşımacılık sistemlerinin yaygın bir türü olarak tüm dünyada giderek artan oranda kullanılmaktadır. Metro tünelleri gibi yerleşim alanlarının altından geçen tünellerde, tünel içi ve yüzey deformasyonlarının en düşük seviyede tutulması gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Tünelcilikte önemli olan; çok miktarda tahkimat sistemiyle kazı yapmak değil, doğru tahkimat sistemiyle kazı yapmaktır. Geoteknik çalışmalar ve elde edilen veriler kullanılarak yapılan analizler sayesinde, sistemler belirlenerek ve yerinde ve zamanında önlemler alınarak, hızı, verimi ve ekonomiyi sağlıklı bir biçimde sağlamak mümkündür. Bu çalışmada, yüzey deformasyonlarında; yapısal jeoloji, geoteknik parametreler, kaya kütlesi sınıfı, yanyana tünel açımı ve destek sistemi etkin parametreler olarak belirlenmiştir. Ayrıca ampirik-yarı teorik bağıntılarla tahmini deformasyonlar hesaplanmıştır. Gerçek okumalarla kıyaslama yapılarak, yüzey deformasyonlarının, tehlike yaratacak çok büyük değerlere ulaşmaması için gerekli önlemlerin alındığı ve Yeni Avusturya Tünelcilik Metodunun -tecrübeye dayalı metot değişimi- özelliğinin kullanıldığı görülmüştür.
Metro, the most effective solution of big city’s transportation problem, is used in an increasing ratio all around the world. The indisputable truth is the tunnel and surface deformations have to be limited for the tunnels passed under city structures as metro tunnels. In tunneling, the basic part is excavation with suitable support system, not to use more supporting component. It is possible to provide working speed, good performance and economy by determining system and take precautions through the analysis considering geotechnical workings and data obtained. In this study, geotechnical parameters, geological profile, rock mass ratio, closer tunnel excavation and support system are determined effective parameters of surface deformations. Additionally, estimated deformations are calculated by using empirical-semi theoretical correlations. By comparing the real deformations and estimated deformations, it is determined that necessary precautions had been taken for preventing dangerous increase of deformation and the property of New Austrian Tunneling Method –changing method based on experience- had been used.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Tünel, metro, deformasyon analizi, tahkimat sistemi, geoteknik mühendisliği, Tunnel, metro, deformation analyse, support system, geotechnical engineering
Alıntı