Betonarme Binalarda Deprem Perdelerinin Boyutlandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Andinç, Eser
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yatay deprem yükleri etkisinde, taşıyıcı sistemi süneklik düzeyi yüksek perde ve perde-çerçeveli olarak teşkil edilmiş betonarme binalardaki perde boylarının ön tespiti yapılmıştır. Perdeler, yatay rijitlikleri nedeni ile, deprem etkisi altında betonarme binalarda kullanılan etkili bir taşıyıcı sistem elemanıdır. Perde boyları, çeşitli kat adedi, plan alanı, zemin grubu, deprem bölgesi malzeme dayanımı ve perde genişliğine bağlı değişkenler için 20 kata (60metre) kadar hesaplanmıştır. Öncelikle perdeler hakkında genel bilgiler verilmiştir. Ardından perdelerdeki konstrüktif detaylar ve tezin hesap aşamalarında kullanılan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi özetlenmiştir. Son olarak, perde boylarının belirlenmesinde kullanılan kabul ve kriterler, sayısal örnekler, sonuçlar belirtilmiş ve grafikler teşkil edilmiştir.
In this study, under the seismic loads, the dimension of the shear walls are determined for the shear wall and wall frame structures with high ductility level. The shear walls are building members utilized effectively for the seismic resistant because of their high lateral resistance. Dimension of shear walls are calculated with various floor level, plan area, soil groups, earthquake zones, materials and wide of walls till 20 floor level (60meters). Firstly, general knowledge about shear walls are given. And then constructive details of the shear walls are mention briefly also Equivalent Static Load Method summarized for using calculation level on thesis. Finally acceptances and criterions for calculation of the shear wall dimensions, numerical applications, the final conclusions and graphics are presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Perde, Perde boyları, Betonarme, Shear Wall, Shear Wall Dimensions, Reinforced Concrete
Alıntı