Lojistik Kavramı Ve Türkiye'deki Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sezgin, Toygar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, günümüzde çok sık kullanılır olan globalleşme ve küresel pazar tabirlerini sadece sözlü kullanmakla yetinmeyip içerisinde yer almak için bir gereklilik haline dönüşmüş olan, 21. yüzyılın şekillenmesine ön ayak olacak 3 temel bilim dalından biri olarak gösterilen lojistik bilimi ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Lojistiğin bağlı olduğu dış ticaretle başlayan çalışmaya, lojistiğin iyice kavranması açısından tanımı ve tarihsel gelişimi ile devam edilmiştir. Ardından lojistiğin ana unsurları açıklanmaya çalışılmıştır. Dünyada ve Türkiye’de ticaretin yapısı ile lojistik faaliyetlere, uygulanış biçimlerine ve bakış açılarına, Türkiye’nin bu ilerleme içerisindeki konumuna ve taşımanın lojistikteki yerine değinilmiştir. Lojistikle iç içe geçmiş 3PL, 4PL ve dış kaynak kullanımı olarak dilimizde yerini almış bulunan outsourcing kavramları açıklanmıştır. Son olarak teknolojinin lojistikle olan paralelliğinden, hızla gelişmekte olan e-lojistik kavramından ve Türkiye için lojistik sektör önerilerinden bahsedilmiştir.
In this study; logistics science, which is shown as one of the three fundamental sciences forming the 21st century and is a necessity to take a place in globalisation and global market terms, more and more is used by the day, instead of only talking about these terms, is tried to be explained substantially. Study starts with foreign trade which is related with logistics and continues with definition and historical development of the logistics to understand it better. After that, main components of the logistics is tried to be explained. World’s and Turkey’s structure of the trade market, logistic activities, methods of application, points of view, place of Turkey in this development, the place of transportation in logistics, 3PL, 4PL and outsourcing terms which are related with logistics are explained. At the end, e-logistics which is developing recently and logistics sector suggestions for Turkey is specified.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
lojistik, taşımacılık, incoterms, 3PL, 4PL, e-lojistik, dış kaynak kullanımı, logistics, transportation, incoterms, 3PL, 4PL, e-logistics, outsourcing
Alıntı