“The Ideology Of Stones”: The Empowerment Of Kurdish Children As Political Actors In Turkey

dc.contributor.advisor Dressler, Markus tr_TR
dc.contributor.author Onatlı, Mesut tr_TR
dc.contributor.authorID 286613 tr_TR
dc.contributor.department Siyaset Çalışmaları tr_TR
dc.contributor.department Political Studies en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-03T13:33:45Z
dc.date.available 2017-01-03T13:33:45Z
dc.date.issued 2011
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu tezde Türkiye'de taş atan Kürt çocukları meselesini inceliyorum. Tezim, Batman şehrinde çocuklarla yaptığım görüşmelere dayanmaktadır. Kürt bölgesinde özellikle geçmişte yaşanılan şiddet, çocuklara aile üyelerinin ve diğer büyüklerin anlatılarıyla ulaşıyor. Bu anlatıların, bugün devam etmekte olan şiddet; okullardaki Türkçü eğitimin çocuklarda yarattığı ters etki; Türk medyasının ayrımcı dili; ve Kürt medyasının propagandacı dili ile birleşerek çocuklarda yeni bir bellek oluşumuna neden olduğunu tartışıyorum. Hem bu etki hem de Kürt bölgesindeki çocukluğun sosyal yapısı yeni bir ?çocukluk?algısı yaratıyor. Bu çocuklar yaşadıklarından hareketle, kendilerini ?çocuk? değil ?genç? olarak görüyorlar. Böylece, kendilerinde ?yapabilirim? duygusu gelişiyor ve bu duyguyla yanlış gördüklerine karşı sokaklarda kendi inisiyatifleriyle ?yapmaya? (eylemde bulunmaya) başlıyorlar. Bu eylemlilikleri ise onları şehirlerde adım adım politik bir aktör haline getiriyor. Bu çocuklar, devlet güçlerinin yaptıklarından, devletin ?Kürtleri inkar? söyleminden, Kürt Hareketinden ve ailelerinden etkilenip şimdi bir aktör olarak bu güçleri etkiliyorlar. Ayrıca bu çocukların PKK veya BDP gibi Kürt Hareketinin aktörleriyle direk ilişkisinin olmadığını fakat eylemlerini Kürt Hareketi adına yapan yarı-otonom gruplar olduklarını söylüyorum. Bu eylemler, bir çocuğun söylediği gibi bir ideoloji oluşturuyor, taşların ideolojisini. Ve bu ideoloji, bu çocukları sokakta, yeni aktif politik muhalif bir grup haline getirip Kürt Sorunu ekseninde yeni bir süreci başlatıyor ve böylece Türkiye'de bütün siyaseti etkiliyor. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, I examine the issue of stone throwing Kurdish children in Turkey. My argument is based on the interviews that I made with children in the city of Batman. The experienced violence in Kurdish area in the past is reached to the children by the narrations of their family members and other elders. I argue that today, these narrations connect with continuing violence; the reverse effect of Turkist Education at schools on children; the discriminatory language of Turkish media; and the propagandist language of Kurdish media and creates a new memory for children. Both that effect and the sociological structure of childhood in the Kurdish area, form a new form of ?childhood?. Those children, with their experiences, see themselves not as ?child? but as ?youth?. Thus, they get a feeling like ?I can do it? and they start to ?do it? (act) in streets with their own initiative against the wrongs what they see. These acts, step by step make them as a political actor in cities. These children were affected by what state powers did, state?s ?denying Kurds? discourse, the Kurdish Movement, and their families and now they affect these powers as an actor. Moreover, I argue that they are semi-autonomous groups, have no direct relations with Kurdish Movement actors such as PKK or BDP but they do stone throwing acts autonomously on behalf of Kurdish Movement. These acts, as a child said, form an ideology, the ideology of stones. And this ideology makes these children as a new active political opposing group in the streets and creates a new period in Kurdish Question, and thus affects the whole politics in Turkey en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12510
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Siyasal Bilimler tr_TR
dc.subject Sosyoloji tr_TR
dc.subject Kürt sorunu tr_TR
dc.subject Kürtler tr_TR
dc.subject Siyasal toplumsallaşma tr_TR
dc.subject Siyasal şiddet tr_TR
dc.subject Siyasi eylem tr_TR
dc.subject Suçlu çocuklar tr_TR
dc.subject Çocuklar tr_TR
dc.subject Political Science en_US
dc.subject Sociology en_US
dc.subject Kurdish question en_US
dc.subject Kurdish en_US
dc.subject Political socialization en_US
dc.subject Political violence en_US
dc.subject Political action en_US
dc.subject Delinquent children en_US
dc.subject Children en_US
dc.title “The Ideology Of Stones”: The Empowerment Of Kurdish Children As Political Actors In Turkey en_US
dc.title.alternative “Taşların İdeolojisi”: Türkiye’de Kürt Çocuklarının Politik Bir Aktör Olarak Güçlenmesi tr_TR
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
419081015.pdf
Boyut:
1.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama