Betonarme Yüksek Bir Yapının Deprem Performansının Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Çözümleme Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Darılmaz, Kutlu tr_TR
dc.contributor.author Gözütok, Barboros tr_TR
dc.contributor.authorID 404699 tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-06-30 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:27:17Z
dc.date.available 2015-07-03T11:27:17Z
dc.date.issued 2011-07-04 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, betonarme çekirdek ve çerçeve taşıyıcı sisteme sahip 65 katlı yüksek bir yapının Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Çözümleme yöntemi kullanılarak deprem performansının belirlenmesi ve performans değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Yapısal taşıyıcı sistem PERFORM-3D ortamında malzeme ve geometri özellikleri bakımından doğrusal olmayan davranış göz önünde bulundurularak modellenmiş, sayısal çözümleme IYBDY–2008-D2 seviyesi senaryo deprem spektrumu temelinde ölçeklendirilen deprem kayıtları eşliğinde zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz yöntemi ve farklı sönüm modelleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizler neticesinde elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde doğrusal olmayan davranış nedeniyle taşıyıcı sistemde gözlemlenecek rijitlik azalması etkilerinin daha geniş bir ölçekte göz önüne alındığı sönüm modelinden (Çözüm1–0.2T~1.5T) elde edilen taban kesme kuvveti, tepe noktası yer değiştirmesi, göreli kat ötelenmesi donatı, beton ve bağ kirişi şekil değiştirmesi miktarlarının daha olumsuz olduğu belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study is concerned with the performance based seismic evaluation of the 65 storey high, concrete core-moment resisting frame high rise building based on nonlinear dynamic time history analysis. Structural model built in PERFORM-3D environment considering the material and geometric nonlinearity of the structural components. Dynamic analyses were carried out by using scaled time history records on the basis of the IYBDY–2008-D2 scenario level earthquake design spectra and two different Rayleigh damping models. Comparing the analysis results obtained from two different solutions, overall structural behavior due to earthquake action such as base shear values, top and interstorey drifts, concrete, reinforcement strains and coupling beam shear strain values are much unfavorable in Çözüm1-0.2T-1.5T model in which damping effects due to stiffness loss of the structural components (softening) are considered in a wider scale. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6588
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Perform 3D tr_TR
dc.subject Zaman Tanım Alanı tr_TR
dc.subject Doğrusal Olmayan Analiz tr_TR
dc.subject Yüksek Bina tr_TR
dc.subject Performans Değerlendirmesi tr_TR
dc.subject Deprem Kayıtları tr_TR
dc.subject Ölçeklendirme tr_TR
dc.subject Perform 3D en_US
dc.subject Time Domain en_US
dc.subject Nonlinear Analysis en_US
dc.subject High-Rise Buildings en_US
dc.subject Performance Based Design en_US
dc.subject Earthquake Records en_US
dc.subject Scaling en_US
dc.title Betonarme Yüksek Bir Yapının Deprem Performansının Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Çözümleme Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Seismic Evaluation Of A Reinforced Concrete High-rise Building Based On Nonlinear Dynamic Time History Analysis en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11720.pdf
Boyut:
11.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama