Farklı Plaka Kalınlığında ve Takviye Açılarında Kompozit Plakada Oluşan Termal ve Mekanik Yüklerin Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Özben, Tamer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada amaç, farklı kalınlık ve takviye açıları için kevlar/epoxy kompozit plakanın sıcaklık farkından dolayı oluşan termal yük ve momentlerinin boy değişmelerine ve eğilmelerine olan etkisini araştırmaktır. Dört tabakadan oluşan ve [02/454]2 dizlime sahip dikdörtgen kompozit plaka, dörtkenarı serbest (f-f-f-f) ve bir kenarı ankastre diğer kenarları serbest (c-f-f-f) olarak seçilerek hesaplamalar yapılmıştır. Plakanın ait kenarının sıcaklığı 20 °C seçilirken, üst tabaka sıcaklığı 80°, 120° ve 140 °C olarak dikkate alınmıştır. Plakanın sabit sıcaklık (AT0) ve lineer olarak değişen sıcaklık (ATh) durumları için, maruz kaldığı termal kuvvetler ve momentler hesaplanmıştır. Tabaka sayısı sabit tutulurken, artan plaka kalınlık boyunca meydana gelen termal boy değişimleri ve eğilmelerin değişimi gösterilmiştir. Farklı takviye açıları için (0=(f, 1fr, 3CP, 45°) plakadaki termal uzama/kısalma ve eğilmeler, farklı sınır şartlarına göre değişimi grafiklerle gösterilmiş ve sonuçlar araştırılmıştır.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı