Alfa, beta-doymamış karbonil bileşiklerinin karbenoidlerle halkalaşma reaksiyonları

dc.contributor.advisor Anaç, Olcay tr_TR
dc.contributor.author Özdemir, Ayşe Daut tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:25:07Z
dc.date.available 2015-07-13T10:25:07Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada karbonil ve olefin fonksiyonlarının cis- konumunda sabit olmadığı yedi adet açık zincirli ,-konjuge karbonil bileşiğinin (-ionon, -ionon, benzalaseton, metilvinilketon, mesitil oksit, krotonaldehit ve sinnamaldehit) üç ayrı diazo bileşiği ile (dimetil diazomalonat (dmdm) , etil asetodiazoasetat (eada), etil diazoasetat (eda)) Cu(acac)2 ve Rh2(Oac)4.2H2O katalizörleri varlığında reaksiyonları gerçekleştirilmiştir. - ve -İonon ve benzalasetonun dmdm ve eada ile Cu(acac)2 katalizörlüğündeki reaksiyonlarında yeni 1,5-halka kapanması reaksiyonu ile amaçlanan dihidrofuran türevi bileşikler elde edilmiştir. Metilvinilketon (dihidrofuran oluşumunu asetil fonksiyonu içeren en küçük enon türevi bileşik ile desteklemek amacıyla) ve mesitil oksitin dmdm ve eada ile gerçekleştirilen reaksiyonların sonucunda yapıları tanımlanamayan ürünler elde geçmiştir. Bu aşamada iki enal bileşiğinin (krotonaldehit ve sinnamaldehit) dmdm ve eada ile Cu(acac)2 ve Rh2(OAc)4 katalizörlüğündeki reaksiyonları denenmiş ve sonuç ürünler dioksol ve türevleri olmuştur. Stereoisomerlerin yapılarını desteklemek amacıyla spektral dataların yanı sıra, modelleme ve MM2 enerji minimizasyon hesaplamalarından faydalanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study we describe the reactions of seven *,*-enones and enals (-ionone, -ionone, benzalacetone, methylvinylketone, mesityl oxide, crotonaldehyde and sinnamaldehyde) which their carbonyl and olefin sites are not fixed cisoid to each other, with dimethyl diazomalonate (dmdm), ethyl acetodiazoacetate (eada) and ethyl diazoacetate (eda) under Cu(acac)2 and Rh2(OAc)4 catalysis. The reaction of dmdm and eada with - and -ionones and benzalacetone under Cu(acac)2 catalysis furnished dihydrofuran derivatives via a new intramolecular 1,5-ring closure reaction of ,-conjugated carbonyl ylid intermediates. Methylvinylketone (the smallest members of enones having the acetyl olefin constitution) and mesityl oxide were tried to react with dmdm and eada. Unfortunately, the reactions gave the products in it couldn’t be identified. At this point, we examined the similar reactions of two enals (crotonaldehyde, cinnamaldehyde) with dmdm and eada and the products were dioxole derivatives. In order to identify the structures of these stereomers, Dreiding model studies and MM2 energy minimization studies were also used along with spectral data. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7589
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Diazo bileşiği tr_TR
dc.subject Enon tr_TR
dc.subject Karben/Karbenoid. tr_TR
dc.subject Diazo compound en_US
dc.subject Enone en_US
dc.subject Carbene/carbenoide en_US
dc.title Alfa, beta-doymamış karbonil bileşiklerinin karbenoidlerle halkalaşma reaksiyonları tr_TR
dc.title.alternative Cyclization Reactions Of *,*-unsaturated Carbonyl Compounds With Diazo Compounds en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1029.pdf
Boyut:
4.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama