İnsan Ve Servis Robotları Etkileşimi: Roomba Robotik Elektrik Süpürgesi İtalya Ev Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-01
Yazarlar
Özsoy, S. Koray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması, insan ve ev servis robotları etkileşimine katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Bu nedenle, Roomba robotik elektrik süpürgesi İtalya örneğini, ev ortamındaki çeşitli değişkenleri göz önünde bulundurarak incelemiştir. Bahsedilen bu değişken faktörler temizlik ürünleri, insanlar, günlük aktiviteler ve çevre olmak üzere dört ana sınıf nezdinde araştırılacaktır. Son olarak da İtalyan toplumu içerisindeki temel robot anlayışı ve Roomba tecrübesinin buna etkisi irdelenecektir. Bu çalışma Jodi Forlizzi’nin “Ürün Ekolojisi” yaklaşımından etkilenmekte ve tasarım odaklı etnografık bir araştırma modeli izlemektedir. Konu ile ilgili daha önce yapılmış akademik çalışmaları inceleyerek başlayan bu çalışma İtalya’da yaşayanlara yönelik iki farklı nitel anket uygulamaktadır. Birinci anket Roomba kullanıcılarına yönelikken ikinci anket ise İtalya’da yaşayan ve daha önce hiç Roomba tecrübesi olmamış kişilere uygulanmaktadır. Bu iki anket çalışması daha sonra da gözleme dayalı kullanıcı röportajları ile pekiştirilerek, sorular ve araştırma konuları daha detaylı şekilde ele alınmaktadır. Söz konusu anket ve röportajların birlikte incelenmesi sonucunda Roomba’nın temizlik alışkanlıkları üzerinde önemli etkileri olduğu ortaya çıkmış, Roomba’nın İtalyan kullanıcılar ile önemli bir duygusal bağ kurduğu anlaşılmıştır. Öte yandan, Roomba’nın temizlik ürünleri ve ev organizasyonu üzerinde uzun süreli kalıcı değişikliklere sebep olduğu söylenememektedir. Araştırmanın son bölümü ise İtalyan halkı içindeki genel robot kavramının üç önemli noktasına işaret etmektedir. Bunlar robot hareketlerin görünürlülüğünün önemi, akıllı hareketlere yapılan göndermeler ve nesiller ile robotlara karşı duyulan güven ilişkisi olarak özetlenebilir.
This thesis aims to contribute to Human-Service Robot Interaction (HSRI) literature by exploring the effects of domestic service robots within the domestic environment. It particularly studies the interaction between Roomba, a robotic vacuum cleaner, and organizational factors within the domestic environment in Italy. These factors are grouped as cleaning products, people, daily activities and the environment. Finally, the study also explores the general concept of domestic robots in Italian society. The research model is mainly inspired by the “Product Ecology” approach by Jodi Forlizzi to create an ethnographic design-focused research model. The study opens up with an overview of the literature. Then, two separate qualitative surveys are conducted among Italian people. First survey is designed for Roomba users, whereas the other is for non-Roomba users. The survey phase is followed by a series of observational interviews with Italian Roomba users. Interview sessions explore same topics in details by additional support of records and photographs. In conclusion, the cumulative analysis of both surveys and interviews reveals that Roomba causes drastic changes on cleaning activities, and it creates strong emotional bonding with its Italian owners. On the other hand, Roomba does not bring forth long-term engagements regarding cleaning products and environmental structure in Italy. The last part of analysis points out three main topics about the overall robot concept in Italian society. Those are the importance of robots’ visible movements, the references communicated with the intelligence of robots and the relationship between the generations and robots’ reliability.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Ürün Tasarımı, Etkileşim Tasarımı, Ürün Ekolojisi, Robotik, İnsan-Servis Robot Etkileşimi, Ev Servis Robotu, Product Design, Interaction Design, Product Ecology, Robotic, Human-Service Robot Interaction, Domestic Service Robot
Alıntı