Dinamik ve kontrollü bir görselyöre sunucusu tasarımı

dc.contributor.advisor Demiralp, Metin
dc.contributor.author Kavas, Engin
dc.contributor.authorID 101212
dc.contributor.department Mühendislik Bilimleri tr_TR
dc.date.accessioned 2023-03-02T13:22:15Z
dc.date.available 2023-03-02T13:22:15Z
dc.date.issued 2000
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 tr_TR
dc.description.abstract Sanal bir ortam olan Internet' in önümüzdeki yıllarda çok farklı amaçlarda, bir çok kullanım alanının olacağı şimdiden görülmeye başlamıştır. Bu alanlardan biri olan uzaktan eğitim, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de başlatılan projelerden biridir. Sanal ortamda eğitimin bazı örnekleri, yurt içi ve yurt dışında, farklı eğitim kurumlarında hayata geçirilmiş durumdadır, ancak bu örneklerin, bir konunun gerçek anlamda öğrenciye verilmesinde bir çok eksiklikleri bulunmaktadır. Öğrenmenin, görsel ve işitsel olarak iki duyu organıyla da desteklenmesinin gerekliliği kaçınılmaz bir gerçektir. Ayrıca sanal ortamda öğrenciye doğru bilgi kümesinin doğru zamanlamayla verilmesi ve bunun öğrencinin insiyatifinden çıkarılması gereklidir. Aksi takdirde bilgisayar başmda yapılan aktivite de bir kitabı karıştırmaya benzeyen bir aktiviteden öteye gidememiş olcaktır. Bununla beraber öğrencinin, konusuyla ilgili örneklemelerini yapabileceği etkileşimli bir ortamın sağlanması, sanal ortamdaki "soru soramama" eksikliğim de bir anlamda ortadan kaldırmış olacaktır. Son olarak öğrencinin kendini sınayabileceği kısa smav tarzı sistemler de, öğrenmede eksik kalan son kareyi de tamamlayacaktır. Bu bakış açısıyla, özellikle bilgi işlem tabanlı derslerin sanal ortamda verilmesinin, programlama açısından bir çok alternatifleri de bulunmaktadır. Ancak her bir alternatifin Internet'in performans ve güvenlik gibi nedenlerinden kaynaklanan avantajları ve dezavantaj lan da bulunmaktadır. Bu çalışmada özellikle bu alternatiflere de değinilmiştir. Bu alternatiflerin getiri ve görülerinin açıklamaları da yapılarak, dersin işlenişindeki değişik aşamalar değişik tercihlerle oluşturulmuştur. Java, faklı sistemlerde daha olumlu sonuçlar vermesi, geniş nesnel özellikleri ve güçlü bir programlama dili olması nedeni ile, kısaca dinamizm ve kotrol sağlayan özellikleriyle, ders sunumu ve kısa smav sistemlerinde tercih edilen bir dildir. Sunucu üzerinde bulunan programların öğrencinin kullanımına yine bir tarayıcı üzerinden açılarak etkileşimin sağlanması ise cgi programlama teknikleri ve genelde Perl dili ile sağlanmıştır. Bu çalışmada oluşturulan sistemler lisans programlarında okutulan bilgi işlem derslerinin konuları arasında bulunan TeX kelime işlem dili, PostScript grafik VI programlama dili ve GnuPlot matematiksel fonksiyon çizim dilleri ile birlikte denenmiştir. Bununla beraber hazırlanan sistemin, sadece bu konulara özgü değişmez yapıda olmadıkları bir çok farklı kategoride ders için uygulanabilir şekilde esnek yapıda hazırlandıkları da çalışmada gösterilmektedir. Çalışmada, ders olarak uyarlanan Linux tabanlı bu programlama deUerinin doğal ortamlarmda nasıl çalıştırıldıkları da kısaca anlatılmaktadır. Böylelikle, Internet dünyasına açılan bu dillere uygulanan sistemin nasıl farklı programlama dillerine de uygulanabileceğinin ipuçları daha açık şekilde gösterilebileceği düşünülmüştür. Bu çalışma ile, fonksiyonlarım gerçek anlamda yerine getirebilen, Internet şartlarına uygun ve rahatlıkla uyarlanabilen bir sistemin, bugünün teknolojik imkanları ile ne şekilde tasarlanabileceğine ilişkin farklı profiller belirlenmeye çalışılmıştır. Hazırlanan çalışma, hayata geçirilebilecek bir şekilde sonuçlandırılmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract It can be realized that Internet will be used on different areas in the future. Distance education, which is one of the possible usage areas of Internet, is a project, which has been started in Istanbul Technical University. There are some examples of distance education systems through Internet, which are already being used by commercial companies and universities, in Turkey and abroad, but these examples have some deficiencies. Some visual and auditory elements must support learning. Also, the right knowledge module must be given on the right time without any initiative of the student. Otherwise this will be an activity, not more than reading a book. There also must be an interactive platform for students to examine themselves. Last step, which must be performed, is a quiz platform. By this point of view, there are very programmatic alternatives to create a system to represent lessons, which are especially based on information technology. But every alternative has some advantages and disadvantages because of security and performance of Internet. In this project, these alternatives and, advantages and disadvantages of these alternatives are considered. It was made different choices on the different parts of the distance education system. Java, which has platform independent properties, huge object oriented structure and is a strong programming language, is one of best choices to create dynamic and controlled system, especially in lesson representation an quiz applications. Perl programming language, with cgi properties is another choice to make interactivity between browser of a client and the programs on the server. The system, created in this project, is tested on TeX word processing language, PostScript graphical design language and GnuPlot mathematical plotting language, which are the subject of some under graduate programs' lessons. By the way, the system can be easily revised for different lessons. In this project, there is a brief description about the usage of these programming languages on their natural platform, which is opened to Internet, to give some ideas to use another languages in distance education system. By this project, It is tried to gain an alternative distance education model, which is suitable to Internet platform with full functionality, by using today's Internet technology. The system is tried to finalize as ready to be used as distance education system in the university. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/22090
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Uzaktan eğitim tr_TR
dc.subject İnternet tr_TR
dc.subject Distance education en_US
dc.subject Internet en_US
dc.title Dinamik ve kontrollü bir görselyöre sunucusu tasarımı
dc.title.alternative Dynamic and controlled web site server
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
101212.pdf
Boyut:
7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama