Hafif Raylı Toplu Taşıma Sistemlerinin Enerji Kalitesine Etki Eden Temel Güç Problemlerinin İncelenmesi Ve Çözüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-18
Yazarlar
Özkan, İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, büyük şehirlerin kent içi ulaşım problemlerinin çözümünde ilk sıralarda kendine yer bulan modern hafif raylı toplu taşıma sistemlerinin ve özel olarak 2002 Ağustos ayında yolculu işletime başlayan Bursa Hafif Raylı Toplu Taşıma Sistemi’nin (Bursaray) enerji kalitesine etki eden güç kalitesi problemleri incelenmiştir. Bu çalışmada, Bursaray OG yeraltı kablolarının kaçak kapasitanslarının ürettiği kapasitif reaktif gücün kompanze edilmesi ve cer gücünü sağlayan 12 darbeli doğrultucuların yaratmış olduğu baskın 11. ve 13. akım harmoniklerinin filtrelenmesi amacıyla tristör anahtarlamalı şönt reaktör (TAŞR) ve akım kaynaklı aktif güç filtresine dayalı sistemin tasarım, benzetim ve uygulama çalışmaları sunulmuştur. Sunulan veriler 2003 ile 2008 yılları arasında yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Sistemlerin devreye alınmasıyla gerek aylık olarak reaktif enerji tüketimlerinin gerekse akım harmoniklerinin yasal yönetmeliklerde verilen sınır değerleri karşılaması sağlanmıştır.
In this thesis, power quality conditions were analyzed on electrical network of modern light rail transportation system, which is the most important solution of transportation problems of the Metropolitan cities and particularly studied on traction power supply system of Bursa Light Rail Transportation System (Bursaray), which was started passenger operation in 2002. In this study, it is presented that design, simulation and applying works of the system based on current source active power filter for selective harmonic elimination of 11. and 13. current harmonics by produced 12 pulse power rectifiers and of thyristor switched shunt reactor for compensation of capacitive reactive power by produced leakage capacitances of medium voltage underground cables. The presented data include all works between 2003 and 2008. It was supplied that not only limit values of current harmonics given by legal regulations but also consumption of reactive energy in monthly when the systems started up.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Güç Kalitesi, Yer Altı Kablosu, Doğrultucu, Akım harmoniği, Aktif Güç Filtresi, Power Quality, Underground Cable, Rectifier, Current Harmonic, Active Power Filter
Alıntı