Kapsayan Zeka Teknolojileri Ve Mimari Mekana Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Hancıoğlu, Ceren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kapsayan Zeka Teknolojileri ve Mimari Mekana Etkileri Ceren Hancıoğlu Mimarların gelecek vizyonları diğer disiplinlerden etkilenir. Mimarlar olarak, yaratıcılığımızın diğer disiplinlerin vizyon bombardımanlarından etkilendiğini fark etmeliyiz. Daha yaratıcı bir akıl için diğer disiplinleri keşfetmeli ve mimarlık ve dünyanın geri kalanının bağlantılarını incelemeliyiz. Gelecekteki mimarlık anlayışı için kesin olan bir şey varsa oda teknolojilerin özellikle Kapsayan Zeka ve Dijital Teknolojilerin etkisinin giderek genişleyeceği ve kendimizi nasıl ifade ettiğimizi, nasıl iletişim kurduğumuzu, mekanda nasıl yaşadığımızı ve bulunduğumuz dünyayı nasıl algıladığımızı, düşündüğümüzü ve etkileştiğimizi değiştirecek olmasıdır. Bu tez Kapsayan Zeka Teknolojilerin gelişen alanı içinde mümkün kılınan fleksibilite ve interaktivite kavramlarını ve bunların mimarlık üzerindeki etkilerini tartışmaktadır. Bu tez sözü edilen teknolojilerin yarattığı mekan transformasyonu ve yaşayış biçimlerinin değişimine odaklanmıştır. Kapsayan Zeka Teknolojilerin mimarlık üzerindeki en büyük etkisi mekan deneyimimizi tamamen değiştirmesidir. Bu tez Kapsayan Zeka Teknolojilerin gelişen alanı içinde mümkün kılınan fleksibilite ve interaktivite kavramlarını ve bunların mimarlık üzerindeki etkilerini tartışmaktadır. Bu tez sözü edilen teknolojilerin yarattığı mekan transformasyonu ve yaşayış biçimlerinin değişimine odaklanmıştır. Kapsayan Zeka Teknolojilerin mimarlık üzerindeki en büyük etkisi mekan deneyimimizi tamamen değiştirmesidir.
Ambient Intelligence and Its Effect on Architectural Space Ceren Hancıoğlu Future visions of architects are influenced by other disciplines. As architects, we must notice that our creativity is threatened by vision bombardments from all other disciplines. If anything can be certain about the future of architecture, it is that the influence of technology, especially digital technology and ambient technology, will continue to grow and to profoundly change how we express ourselves, how we communicate with each other, how we live in space, and how we perceive, think about and interact with our world. Ambient Intelligence is an important component that frames the scope of this study. This thesis focuses on the possibilities like flexibility and interactivity offered by the emerging field of ambient technology and its effect on architecture. The big impact of ambient technologies on architecture is its ability to transform our experience of space totally. Defining the new meaning of existing and the degree of transformation of space is the challenge. As architects to give more value to the space that surrounds us, we have to capture the opportunities given by Ambient Intelligence Technologies like flexibility and interactivity. Discussions of transformation of space after AmI take a big part in this study. A new set of conditions for the design of architecture has emerged as a result of the technological revolution. As a result, architectural environments and products have greater variety, flexibility, embedded intelligence, and functionality.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Kapsayan Zeka, İnteraktivite, Fleksibilite, Mekan, Transformasyon, Ambient Intelligence, Interactivity, Flexibility, Space, Transformation
Alıntı