Betonarme Yapı Elemanlarının Çelik Lamalarla Güçlendirilmesi Ve Birleştirilmesi; Deneysel İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Köse, Mahmut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının güçlendirme ve birleştirme uygulamalarında yoğun olarak kullanılan bir yöntem deneysel olarak incelenmiştir. Hizmet halindeki betonarme elemanların dış yüzeylerinden yapıştırılan çelik lamalar ile mukavemet değerlerinin artırılması olarak tanımlanan bu yöntem, literatürde geniş olarak ele alınmıştır. Betonarme yapıların projelendirilmesi, üretilmesi ve kullanılması sırasında yapılan çeşitli hatalar yapının taşıma gücünün yetersiz hale gelmesine sebep olabilir. Bu tür hataların giderilmesi için taşıyıcı sistemde tadilat gerekmektedir. Bu tadilatlara genel olarak güçlendirme adı verilir. Bu tür yapılarda yapılan hatalı ve yetersiz güçlendirme uygulamaları hem can güvenliği hem de ekonomik olarak kayıplara sebep olabilir. Betonarme elemanlara dış yüzeylerinden yapıştırılan çelik lamalar ile güçlendirilmesi uygulamaları geçmişte ve günümüzde yoğun olarak uygulanan bir yöntemdir. Ülkemizde ise özellikle 1999 marmara depreminden sonra kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, söz konusu yöntemin güvenilirliğini sağlamak ve performansını artırmak amacıyla deneysel çalışmalar yapılmış ve sonuçları yorumlanmıştır. Deneylerde 2 farklı deney düzeneğinde 36 adet deney modeli incelenmiştir. Ayrıca bu tür güçlendirilmelerde yapıştırma işleminin etkisini araştırmak ve performansını artırmak için pull-off cihazı ile deneyler yapılmıştır. Yapılan deneylerin sonuçları yorumlanarak yöntemin olumlu ve olumsuz özellikleri sunulmuştur. Yöntemin performansını artırmak için birtakım işlem standartları ve parametreleri üretilmiştir. Sonuçta, bu standart ve parametrelere bağlı kalındığında bu yöntemin, taşıma gücü, aderans ve ekonomiklik açısından her zaman iyi sonuç verdiği ortaya konulmuştur. sonuçları grafik ve fotoğraf anlatımları ile desteklenerek sunulmuştur.
In this work, a method, which is used frequently in the strengthening and bonding process of reinforced concrete system members, is studied experimentally. This method which is defined as the covering of the outside surfaces of the existing concrete members with materials like steel plate or composite sheets with high stiffening values, covered widely in literature. The strengthening process, which is done by bonding the steel plates on the outside surfaces of reinforced concrete members, is one of the methods, which have satisfactory using experience and still high demand. But in this method, it is not always possible to get a safe result, especially because of the problems in composite adhesion. Apart from this, the gluing zones, amounts and forms of steel plates are very important to increase the load capacity of concrete members. As a result of this work a couple of processing criteria, to gather a safe result from this method, are declared. As a result of the experiments, it is seen that, incase of taking some processing criteria which are declared in this work into consideration, the adhesion method supplies positive results in terms of failing movements, force of movement, optimum usage of power of adhesion, so satisfying the composite behavior.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Betonarme, Güçlendirme, Yapıştırma, Çelik lama, Epoksi, Reinforced concrete, strengthening, adhesion, steel plate, epoxy
Alıntı