Perde Çubuk Sitemlerin Sonlu Elemanlar İle Hesabı

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-08
Yazarlar
Atar, Ziya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Perdeler deprem ve rüzgâr gibi yatay yükleri yapılarda dengelemek için sıkça kullanılan yapı elemanlarıdır. Perdelerin hesap modellerinin doğruluğu inşaat mühendisleri için çok önemlidir çünkü yapı kesme kuvvetini etkileyen en önemli elemanlardan biridir. Bunun yanında rijit diyafram olarak çalışan yapılarda yatay kuvvetler perdelerin yatay rijitlikleri oranında dağıldığı için perdelerin yatay rijitliklerinin doğru bir şekilde bulunması çok önemlidir. Perde elemanlar kalın çubuk elemanlar olarak modellenerek doğru sonuçlar alınabilir. Fakat delikli ve daha karmaşık perde sistemleri düzgün olmayan gerilme dağılımı olduğu için kalın çubuklarla modellenemezler. Genel kanı ise sonlu elemanlar modeline dayalı çözüm kullanılarak daha sağlıklı ve doğru sonuçlar alınabileceğidir. Bu tez kapsamında perde çubuk sistemlerin sonlu elemanlarla hesaplanması amacıyla 4 düğümlü düzlemsel bir kabuk eleman geliştirilmiştir. Ve bu elemanın perde çubuk sistemlerin analizinde kullanılmasıyla doğru ve güvenilir sonuçlar alınabileceği gösterilmiştir.
Shear walls are popular structural systems to resist lateral forces acting on buildings such as wind and earthquake loading. Structural engineers are interested in the accuracy of computational models for shear walls because for dynamic loading, the absolute stiffness of shear wall systems is the prime determinant for the design base shear of the building. The relative stiffness of shear walls is important since in an assemblage of shear walls and rigid diaphragms the lateral forces are distributed to individual shear walls according to their relative stiffness. The behavior of a solid prismatic wall is well understood and a sufficiently accurate structural model is that of a deep beam. The structural behavior of shear walls containing openings and complex, however, is significantly more complex because the openings cause disturbed regions in which “loads turn corners” resulting in irregular stress flow such that standard deep beam theory does not apply. Since there is consensus that an analysis based on a finite-element continuum model is the most desirable procedure. Four node planar shell finite element prepared for analysis shear wall-frame system. and showing that four node planar finite element can be use for analysis shear wall – frame system with high accuracy.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
ShearWall, Finite Elements, Plate, Perde, Sonlu Elemanlar, Plak
Alıntı