Sıvı ham demirden Na2CO3 ilavesi ile kükürdün giderilme koşullarının incelenmesi

dc.contributor.advisor Aydın, Süheyla
dc.contributor.author Bayhan, Ömer Faruk
dc.contributor.authorID 39372
dc.contributor.department Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
dc.date.accessioned 2023-03-03T13:03:24Z
dc.date.available 2023-03-03T13:03:24Z
dc.date.issued 1993
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993
dc.description.abstract Son yıllarda kaliteli ve temiz çelik üretimine verilen önem giderek artmış ve üretim aşamalarındaki teknolojik gelişmeler temiz çelik üretmeye yönelik olmuştur. Temiz çelik kavramı içerisinde,üzerinde en çok durulan emprütelerderi birisi de çeliğin mekanik özelliklerini olumsuz etkileyen kükürt 'dür ve spesi- f ikasyonlarda belirtilen " kükürt miktarının giderek düştüğü gözlenmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle yapılan deneylerde sıvı ham demire değişen oranlarda Na"CD" ilave edilerek kükürdün giderilme koşulları incelenmiştir. Ayrıca son bölümde sıvı ham demirdeki kükürt, fosfor ve si lisyumun aynı anda giderilebilmelerini incelemek ama cıyla sıvı ham demire Na"C0,'ın yanı sıra Na"ŞD, !de ilave edilmiştir. Deneysel çalışmalarda değişkenler reaktan miktarı, sıcaklık ve süre olarak seçilmiş tir. ' Birinci grupta yapılan deneylerde reaktan olarak sadece IMa^CO- kullanılmış ve kükürt giderimi açısın dan optimum Koşullar saptanmıştır. Na^CD, miktarının etkisinin incelendiği deneylerde % 3 Na"câ, miktarının kükürt giderme için optimum bir değer olduğu ve bu durumda sıvı ham demirdeki kükürdün 125D C reaksiyon sıcaklığında % 0.064'den % 0.006'ya kadar düştüğü yani % 90'ının giderildiği görülmüştür. Süreye bağlı olarak yapılan deneylerde reaksiyonun çok hızlı gerçekleştiği ve ilk 5-10 dakika içerisinde kükürt reaksiyonunu tamamlandığı görülmüştür. Sıcaklığın 1250 veya 1350°C olarak seçilmesi ise kükürt gideriminin çok faz la etkilememiştir. Na^CCU-NapSO, karışımının kullanıldığı deneylerde kükürt, saf Na"C0, kullanımına göre sıvı ham demirden daha az miktarda giderilebilmiştir, Bu karışımın fosfor giderimine etkisi olmuş ancak sıvı ham demir hjjuyesindeki yüksek silisyum nedeniyle % 23 civarında fosfor giderimi gerçekleşmiştir. Diğer ta raftan sıvı ham demirdeki silisyum miktarı, artan Na-so, yüzdesi ile göze çarpar nitelikte azalmıştır. tr_TR
dc.description.degree Yüksek Lisans
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/22316
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Metalurji Mühendisliği tr_TR
dc.subject Demir tr_TR
dc.subject Kükürt tr_TR
dc.subject Çelik-metal tr_TR
dc.subject Üretim metalurjisi tr_TR
dc.subject Metallurgical Engineering en_US
dc.subject Iron en_US
dc.subject Sulfur en_US
dc.subject Steel-metal en_US
dc.subject Production metallurgy en_US
dc.title Sıvı ham demirden Na2CO3 ilavesi ile kükürdün giderilme koşullarının incelenmesi
dc.title.alternative Untersuchung der verhöltnisse bei der entschwefelung von roheisenschmelzen mit Na2CO3 zusatz
dc.type Thesis
dc.type Tez
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
39372.pdf
Boyut:
1.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama