Üç Parçacıklı Kuantum Dolanıklığın Sınıflandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
18.07.2008
Yazarlar
Sefi, Seçgin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada ilk önce kuantum dolanıklığın genel özelliklerinden bahsedilecek, üç kubit sistemlerde saf durumlar için sırasıyla lokal üniter dönüşümler altında denklik incelenecek, lokal operasyonlar ve klasik iletişim altında denklik sınıfları belirtilecek, verilen bir kuantum durumunun hangi denklik sınıfında olduğunun tespiti için gerekli metotlar verilecek, asimptotik lokal operasyonlar altında sınıflar arası geçisin mümkün olup olmadığına değinilecektir. Ayrıca karma durumlar için denklik sınıflarından bahsedilecektir.
In this work, firstly general properties of quantum entanglement will be discussed. Then, for the three qubit states, in order, equivalence under local unitary operations will be investigated, the equivalence classes under local operations and classical operations will be identified and the methods for detection will be given, the interchangeability between different classes under asymptotic local operations will be analyzed. Also the equivalence classes of mixed states will be discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Kuantum dolanıklık, kuantum bilgi kuramı, Quantum entanglement, quantum information theory
Alıntı