İstanbul Boğazındaki Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Yönetimi – Bir Pilot Proje Örneği: İstanbul Boğazında Onlıne Gürültü İzleme Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-01
Yazarlar
Şansal, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İstanbul Boğazı’nda bulunan eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültü şikayetlerini denetim altına almak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan online gürültü izleme sistemi pilot projesinin gürültü ölçüm verileri incelenmiştir. 7 gün 24 saat çevresel gürültü ölçümü yapan sistem; belirlenen gürültü seviyesi aşıldığında, SMS yoluyla eğlence yeri yetkililerine ve denetim ekiplerine haber vermektedir. İstanbul Boğazı’nda bulunan Reina, Sortie, Sapphire Bosphorus ve Anjelique eğlence yerleri ve Kuruçeşme Arena konser alanı çalışma konusu olarak seçilmiştir. Bahsedilen 5 gürültü ölçüm istasyonun, 2008 yılı için 133313 adet, 2009 yılı için 240369 adet Leq, dBA gürültü ölçüm verisinden, şikayetlerin yoğun olduğu gece saatlerinde bulunan 2008 yılı için 13044 adet, 2009 yılı için 25619 adet Leq, dBA gürültü ölçüm verisi ayıklanmıştır. Belirtilen verilerle günlük, haftalık ve sezonluk ortalama gürültü değerleri hesaplanmış ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 2008 yılına göre 2009 yılı sezonluk ortalama gürültü değerinde 12 dBA’yı geçen gürültü azaltımları olduğu belirlenmiştir. Sistemin, önerilen bazı düzenlemelerle daha etkin ve standart hale geleceği öngörülmektedir. Sonuç olarak, söz konusu sistemin, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Çevresel Gürültü Eylem Planı 2009-2020” çerçevesinde yetki devri yapılmış ve yapılacak olan belediyelerin sorumluluğundaki eğlence yerlerinin denetimlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla kurulması önerilmektedir. Aynı zamanda, online gürültü izleme sisteminin; karayolu, havaalanı, demiryolu ve endüstriden kaynaklanan gürültü haritalarının çıkarılmasında, gürültü verilerinin modelleme programlarıyla birleştirilerek kullanılmasında ve aynı zamanda, halkın şehrin gürültüsünü öğrenebilmesi amacıyla şehir genelinde elektronik panolarla gösterimi sağlanarak yaygınlaştırılması önerilmektedir.
In this study, online noise monitoring system pilot project which is established by Istanbul Metropolitan Municipality to control noise compliants from entertaintment places at Istanbul Bosphorus noise measurement datas are researched. 7 days 24 hours environmental noise measuring system, send information by SMS to authorizeds of entertaintment places and governance when determined noise level is exceeded. Reina, Sortie, Sapphire Bosphorus and Anjelique entertaintment places and Kuruçeşme Arena concert arena at Istanbul Bosphorus are choosed for study subject. Leq, dBA noise measurements are seperated from mentioned 5 noise measurement station’s 13313 pieces in the year of 2008, and 240369 pieces in the year of 2009 to complaint busy night hours 13044 pieces in the year of 2008 and 25619 pieces in the year of 2009. With this presented datas; daily, weekly and seasonly average noise values are calculated and compared with theirselves. According year of 2008, above 12 dBA noise reduction on seasonly average noise levels in year of 2009. It is predict that system would be more effective and standard with some offered arrangements. Consequently; It is offered to establish this system for increasing efficiency of control in entertaintment places of responsible municipalities which are going to take or had taken authority transfer that is told in “Environmental Noise Action Plan 2009 – 2020” prepared by Ministry of Environment and Forestry. Also, It is offered that online noise monitoring system will be used both with noise modelling programs for preparing highway, airway, railway and industry sourced noise maps, and also will be used generalized for public to have information about noise measurement results with city around electronic panels.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Gürültü, Çevresel gürültü, Gürültü denetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Boğazı, Eğlence yeri, Konser alanı, Reina, Sortie, Sapphire Bosphorus, Anjelique, Kuruçeşme Arena, Çevrimiçi sistemler, Online gürültü izleme sistemi, Noise, Environmental noise, Noise control, Istanbul Metropolitan Municipality, Bosphorus, Entertaintment place, Concert arena, Reina, Sortie, Sapphire Bosphorus, Anjelique, Kuruçeşme Arena, Online systems, Online noise monitoring system
Alıntı